KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä Laaksosen tilan Marttilaan suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamishanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-selostuksesta.

YVA-selostus julkaistaan 18.3.2020 ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/laaksosentilanYVA

Koko kuulutus on luettavissa allaolevasta tiedostosta

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus_SEL_L 18.3.2020 09:51 115 KB 8