Yrittäjä, vastaa tärkeään kyselyyn!

Kuntabarometri mittaa kuntien  ja yrittäjien yhteistyötä, vastaa viimeistään 13.5.

 Suomen Yrittäjien toteuttaman Kuntabarometrin kysely on auki vielä  13.5. asti.

Aiemmin nimellä Elinkeinopoliittinen mittaristo tunnettu kysely uudistuu nyt ja uusi nimi on Kuntabarometri. Kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Haluamme kuulla juuri Sinun mielipiteesi yrittämisen arjesta omassa kunnassasi.

Miksi tämä on kysely on tärkeä?

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa:
  • Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa.
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä     yrittäjille.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista:
  • Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä?

Koronan vaikutukset

  • Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Tavoite on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoima.
  • Olemme lisänneet Kuntabarometriin kysymyksiä näiden suositusten täytäntöönpanoon liittyen.

Vastaa linkistä, iso kiitos!

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys/a/palvelut/yrittajien-kuntabarometri-618480