JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisen ympäristöluvan raukeamispäätöksen 19.5.2020, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Eeva Paltta; eläinsuoja 60 lypsylehmälle, 29 hieholle ja 24 nuorkarjalle
Marttilan kunnassa kiinteistöllä Paltta 480-401-2-13 osoitteessa Paltantie 65, Marttila.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävänä 19.5.-25.6.2020 Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa:
https://koski.fi/ymparistonsuojelun-sahkoinen-ilmoitustaulu/

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat tulee toimittaa 25.6.2020 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja
Jonna Hostikka, puh. 044 744 1116 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.

Tämä ilmoitus pidetään Kosken Tl kunnan internetsivujen ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla ja Marttilan kunnan internetsivuilla 19.5.-25.6.2020.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Paltta_nettiin 18.5.2020 12:48 20 KB 4