Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 252/2019 hyväksynyt Arwina Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa koskevaan ympäristölupaan 233/2015/1 liittyvän selvityksen muuttaen lupamääräyksiä 1, 11, 13, 14 ja 31, osittain poistaen lupamääräyksen 32 ja lisäten määräyksen 32 a.

Hakija
Arwina Oy

Asia
Liuotinjätteiden käsittelylaitoksen ympäristöluvassa määrätty täydennetty selvitys, Marttila

Sijainti
Härkätie 1416, Marttila

Päätös on sähköisesti nähtävillä valitusaikana 19.6. – 19.7.2019 Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773). Päätös on luettavissa osoitteessa http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 19.7.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antaa
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422
sähköpostiosoite: marja-terttu.parsama@avi.fi (5.7.2019 saakka)

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus_19.6.-19.7.2019 3.7.2019 14:27 26 KB 6