Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta on pohtinut opiston nimen muuttamista joko muotoon
”Auranmaan opisto” tai ”Auranmaa-opisto” ja päättänyt järjestää nimenmuutosasiassa yleisen kuulemisen.
Kuulemistilaisuus järjestetään kansalaisopiston toimistossa (os. Kehityksentie 2, Kyrö) torstaina 21.9.2023 klo 14 – 16.
Asiaan liittyviä kommentointeja voi lähettää myös sähköpostitse oppilaitoksen rehtorille em. tilaisuuteen mennessä
(os. ilkka.virta@poytya.fi).

Pöytyällä 6.9.2023

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA