Kesän 2023 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä noin 16 M€. Se on noin neljäsosan viimevuotista vähemmän. Samaan aikaa kustannukset ovat nousseet huomattavasti. Päällystysohjelman pituus on noin 135 km, mikä on alle puolet viimevuotisesta. Päällystystyöt painottuvatkin vilkkaasti liikennöidyille teille. Muiden teiden korjaus on päällysteiden paikkauksen varassa.

Korkean kustannustason vuoksi päällystysmäärä jää ennätysalhaiseksi ja päällystysohjelma on lyhin vuosikymmeniin. Esimerkiksi asfaltin sideaineena käytettävän bitumin, avotulikuumennuksessa käytettävän nestekaasun ja liikennepolttoaineiden hinnat ovat korkealla. Maantieverkolla on jo entuudestaan huomattavasti korjausvelkaa, joten tilanne heikkenee nyt nopeasti erityisesti keskivilkkailla ja vähäliikenteisillä maanteillä.

VT 10:n kunto on aiheuttanut jo vuosia huolta marttilalaisissa ja se on ollut liikenneasioissa kunnan tekemän edunvalvontatyön kärjessä.

Vuoden 2023 päällystysohjelman merkittävin kohde Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on VT 10:n päällystys 37 kilometrin matkalta Paimionjoen sillalta maakuntarajalle saakka. Marttilan kunnassa iloitaan siitä, että päällystystyö nyt vihdoin toteutuu ja osuus on pysynyt päällystysohjelmassa varojen niukkuudesta huolimatta. Vaikka päällystykselle toki tarvetta sille olisi ollut jo vuosia sitten.

Lisätietoja:
sttinfo.fi/tiedote/kesan-paallystysohjelma-lyhin-vuosikymmeniin