Tiedote 1.4.2021

Viiden tähden Marttilalle poikkeuksellinen vuosi 2020 oli reilun positiivinen niin talouden kuin toiminnankin osalta

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena koronavuotena. Aivan alkuvuotta lukuun ottamatta vuosi elettiin poikkeuksellisissa oloissa. Marttilan kunnanhallitus käsitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan eilen 31.3.

Talouden kannalta vuosi näytti etukäteen tiukalta ja investointiohjelma oli kohtalaisen maltillinen.

Lopulta talouden toteuma oli huomattavasti ennakoitua parempi. Talouden positiivista toteumaa edesauttoivat valtion maksamat koronavirustilanteesta johtuvat ylimääräiset valtionosuudet, joita Marttilan kunnalle maksettiin lähes puoli miljoonaa euroa. Yhtenä harvoista kunnista, olisi Marttilan kunta kuitenkin yltänyt positiiviseen tilinpäätökseen myös ilman ylimääräisiä koronatukia. Vuoden 2020 toteutunut vuosikate +1.158.505,30 euroa ylitti talousarviossa ennakoidun yli miljoonalla eurolla. Tilikauden tulokseksi oli arvioitu -409.620 euroa, mutta toteutuma oli +638.752,50 euroa.

Talouden tunnusluvut Vuosi 2020 Vuosi 2019
Asukasluku 2000 2018
Veroprosentti 20,75 20,75
Valtionosuudet (euroa) 5 034 614 4 533 804
Verotulot (euroa) 6 754 444 6 671 464
Vuosikate (euroa) 1 158 505 385 065
Tilikauden tulos (euroa) 638 753 -56 714

 

Investoinnit toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla. Keskeisimpänä investointina Tervaskannonmäen alueen II-osan rakentaminen. Uudet omakotitontit saatiin myyntiin joulukuun 2020 alussa. Toinen merkittävä investointi oli ennalta suunnittelematon Marttilan koulun kosteusremontti, joka tuli toteutukseen nopealla reagoinnilla vähäisestä sisäilmaoireilusta. Kunnostus- ja kuivatustyöt onnistuttiin toteuttamaan pääosin koulun kesäloman aikana.

Koronatilanne vaikutti kunnan toimintaan kaikki toimialat läpileikkaavasti

Jo tammi-helmikuussa seurattiin uuden Covid-19 -viruksen leviämistä maailmalla. Kunnassa tehtiin ennakoivaa varautumista ja tilanteen kehittymistä seurattiin tarkoin. Maaliskuussa 2020 koronatilanne mullisti koko yhteiskuntamme hetkessä. Poikkeusolot todettiin ja valmiuslain pykäliä otettiin valtakunnallisesti käyttöön. Ihmisten perusoikeuksiin puututtiin kokoontumisia ja liikkumista rajoittamalla. Tulevaisuus oli epävarma ja sisälsi monia huolia. Uutiset maailmalta olivat dramaattisia.

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut kunnan toimintaan vuoden 2020 aikana merkittävästi ja toimialat läpileikkaavasti. Useita toimintoja jouduttiin keskeyttämään kokonaan, koulussa siirryttiin etäopetukseen nopealla aikataululla keväällä pariksi kuukaudeksi, etätyöhön siirtyivät ne työntekijät, joille se oli mahdollista. Sosiaalitoimen palveluissa otettiin huolellinen suojautuminen käyttöön ja vierailumahdollisuutta Suvirannan palvelukeskuksessa rajoitettiin.

Tilanne on vaatinut kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeasti, turvata kunnan toiminta hyvin poikkeuksellisissa oloissa, suojata henkilöstöä ja kuntalaisia sekä viestiä selkeästi ja oikea-aikaisesti. Kunnan johtamisessa keväällä korostui johtoryhmän rooli ja tiiviimpänä aikana johtoryhmä kokoontui päivittäin etäpalaveriin. Poikkeusolojen johtoryhmänä toimi lisäksi laajennettu johtoryhmä, jossa jäsenenä ovat kaikki esimiehet. Luottamushenkilötoimielimet siirtyivät pikaisella aikataululla hybridimalliin, siten, että pääosa toimielinten kokouksista on toteutettu kokonaan etänä tai hybridimallilla.

Marttilassa poikkeuksellisesta kriisivuodesta selvittiin melko mallikkaasti. Kiitos tästä kuuluu venymään joutuneelle henkilöstölle, kovassa paineessa työskennelleelle esimiesjoukolle ja kriisijohtamistyötä vakaasti tukeneille luottamushenkilöille. Kiitoksen ansaitsevat myös vastuullisesti toimineet ja paikallisiin toimiin luottavaisella myönteisyydellä suhtautuneet kuntalaiset. Yhdessä, toisiamme tukien olemme tätäkin vuotta eläneet.

Elinkeinoelämä ja elinvoima
Yrityskentän kannalta vuosi oli erityisen haastava. Rajoitustoimet osuivat esimerkiksi ravintola-, kulttuuri- ja matkustajaliikennealaan odottamattomalla tavalla. Elinkeinopalvelut on pyritty pitämään mahdollisimman hyvin saatavilla. Rajoitusten haittoja kompensoidakseen valtio päätti useista yrityksille suunnatuista tukitoimista. Tukitoimien oikeudenmukaisesta kohdentumisesta käytiin vilkasta julkista keskustelua vuoden aikana. Kuntien hoidettavaksi annettiin TEM:n rahoittama yksinyrittäjien tuki, joka vaati oman järjestelmänsä, jotta toteutus kunnassa oli mahdollista.

Alkukesästä saimme yrittäjiltä upean tunnustuksen tekemästämme työstä ja yhteistyön sujumisesta, kun Marttilan kunta sijoittui keväällä 2020 toteutetussa yrittäjien kuntabarometrissa kokoluokkansa (alle 10 000 asukkaan kunnat) toiseksi parhaaksi koko maassa.

Marttilassa myös tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Sijainti, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet eri suuntiin ovat hyvät ja kuntaa on kehitetty pitkäjänteisesti talouden tasapainosta huolehtien. Suomen kuvalehden maaliskuussa julkiasemassa kunta-arvioinnissa Marttila nousi vahvimpaan kuntaluokkaan, viiden tähden kunnaksi. Vertailu perustuu yhdeksääntoista elinvoiman, väestön ja talouden mittariin. Marttila paransi sijoitustaan vuoden 2017 vertailusta muutamalla pykälällä ja siirtyi nyt neljän tähden kuntien joukosta parhaaseen viiden tähden luokkaan.

Yhteenveto

Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan hurja rutistus! Poikkeuksellisia järjestelyitä, epävarmuutta, ihmisten toimintatapoja ja vapautta rajoittavia toimia, huolestuttavia uutisia maailmalta ja kotimaasta. Elämme vieläkin saman pandemian aikaa ja tautitilanne on nyt huhtikuussa 2021 Suomessa ja Varsinais-Suomessa vielä pahempi kuin keväällä 2020.

Kaikesta huolimatta koronavuoteen on mahtunut paljon myös tavallista ja hyvää arkea, iloisia hetkiä, isoja onnistumisia, riemua esimerkiksi upeasta liikennepuistosta, jonka käyttöaste kesällä 2020 oli huiman korkea!

Puhtaan lähiluonnon, väljän asumisen ja hyvien tietoliikenneyhteyksien arvostus on noussut. Olosuhteet Marttilassa ovat osoittautuneet ideaaliksi myös poikkeuksellisen pandemian aikana. Saamme olla onnellisia väljästä ja kauniista asuinympäristöstämme!

Keväällä 2021 tunnelin päässä siintää jo valoa ja toiveikkaana odotamme tulevia kohtaamisia kanssanne kasvotusten! Iloa, valoa ja voimia teille kaikille!

Carita Maisila
Kunnanjohtaja
p. 044 744 9110, carita.maisila@marttila.fi