VIERAILUT ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ

Sosiaali- ja terveysministeriö on höllentänyt vierailukieltoa koskevia määräyksiä iäkkäiden ja muiden riskiryhmien ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä. Vierailujen järjestämisessä tulee noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen.

Perjantaista 26.6.2020 alkaen vierailut Suvirannan palvelukeskuksen tehostetun palveluasumisen yksikössä ja Suvisiiven asumispalveluyksikössä sallitaan rajoitetusti. Tähän saakka vierailuja on järjestetty pääasiassa ulkotiloissa.

Vierailut järjestetään edelleen pääasiassa ulkotiloissa tai huonolla ilmalla erillisessä tapaamistilassa palvelukeskuksen sisätiloissa. Vuodepotilaiden, kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien osalta asukkaat voivat tavata omaisia omissa huoneissaan. Kerralla sallitaan 1-2 vierailijaa ja vierailuaika voi kestää enintään tunnin.

Vierailun aikana vierailijan suositellaan käyttävän suu- ja nenäsuojaa ulkotiloissa. Sisätiloissa käytetään aina suu- ja nenäsuojainta. Jos vierailijalla ei ole omaa suojaa, saa hän suojan yksiköstä. Suojaimia ei saa poistaa vierailun aikana. Vierailevien on lisäksi huolehdittava, että vierailuille tullaan ilman minkäänasteisia hengitystieinfektion oireita. Koko vierailun ajan noudatetaan yleistä suositusta käsihygieniasta ja 1,5 metrin turvaetäisyydestä.

Vierailuista sovitaan etukäteen:
tehostettu palveluasuminen hoitajat, puh. 044 744 9211
Suvisiipi hoitajat, puh. 044 087 5641

Henkilökunta käyttää pääasiassa visiirimallista suojainta. Valmiuslain mukainen suojainten käyttöpakko on päättynyt 16.6.2020.

Ohjeistusta tarkistetaan sen jälkeen, kun asiasta on annettu uusia valtakunnallisia ohjeita.

Maria Vesala
Sosiaalipalvelujohtaja