Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 22.4.2021 päivittänyt ohjeen vierailuista pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana. Ohjeistusta noudatetaan Suvirannan palvelukeskuksen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä sekä Suvisiiven kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä. Asukkaita tavataan heidän omissa huoneissaan.

  • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.Vierailuille tulevia suositetaan tekemään koronan kotitesti ennen vierailua, jotta oireettomatkaan eivät veisi koronavirusta yksikköön.
  • Vierailulle voi tulla kaksi henkilöä kerrallaan.
  • Henkilökunta antaa vierailijalle ohjeet turvalliseen vierailuun, kun hän saapuu toimintayksikköön tai esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Ohjeet ovat näkyvillä myös sisäänkäyntien yhteydessä.
  • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta. Henkilökunta opastaa ja auttaa vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.
  • Vierailija pitää yli 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina kun se on mahdollista. Omaan läheiseen suositellaan pitämään myös turvaväliä.
  • Vierailut järjestetään niin, että vierailijan ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa.
  • Vierailun aikana vierailijaa pyydetään ottamaan yhteyttä henkilökuntaan soittamalla tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
  • Asukkaat, jotka käyvät kotilomilla testataan kotitestillä takaisin yksikköön tullessa. Jos vierailu on ollut lyhytaikainen, niin ohjeistetaan palaavaa asiakasta koronaturvallisista käytänteistä.

Tehostettu palveluasuminen hoitajat, p. 044 744 9211
Suvisiipi hoitajat, p. 044 087 5641

Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, p. 044 084 5392