Palvelustrategia on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen suunnitelma.
Lokakuussa valmistuvassa palvelustrategiassa määritetään hyvinvointialueen pitkän tähtäimen tavoitteet sille, miten palveluita parhaiten tuotettaisiin.
Kyselyn tulokset vaikuttavat siihen, miten hyvinvointialueen palvelut muotoutuvat.
Palvelustrategian kyselyyn voi vastata 22.5. asti joko suomeksi tai ruotsiksi.