Koronatilanne Varsinais-Suomessa on heikentynyt entisestään ja erityisesti lasten tartunnat ovat lisääntyneet. Ilmaantuvuus alle 12-vuotiailla rokottamattomilla on Varsinais-Suomessa yli 800. Tämän seurauksena alueellinen koronakoordinaatioryhmä laajensi maskisuosituksen koskemaan kaikkia oppilaita 3. luokasta alkaen. Paikallisesti kunnat voivat päättää laajemmastakin maskisuosituksesta. Härkätien yhteistoiminta-alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri on suositellut laajentamaan maskisuositusta 1. luokasta alkaen, koska tartunta- ja altistustilanteita tälläkin alueella on ollut erityisesti kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Marttilassa myös pienet koululaiset ovat jo tähän mennessä käyttäneet maskeja hienosti. Siitä lämmin kiitos lapsille ja perheille! Maskinkäyttöä suositellaan nyt kaikille Marttilan koulun luokka-asteille.

Maakunnassa hankala koronatilanne

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 298 ja on koko epidemian korkein. 

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuus on nyt alle 12-vuotiailla rokottamattomilla lapsilla ja nuorilla ensimmäistä kertaa epidemian aikana suurempi kuin rokottamattomilla aikuisilla.

Suurin ikäryhmä tartunnan saaneista on 0-14-vuotiaita, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia kaikista tartunnan saaneista.

Kouluissa ja oppilaitoksissa maskisuositus muutettiin koskemaan peruskoulua 3. luokasta lähtien, 4. luokan sijaan. Maskisuositus voidaan ulottaa epidemiatilanteen niin vaatiessa koskemaan kunta- tai koulukohtaisesti myös 1.-2. vuosiluokkien oppilaita, tarvittaessa ennaltaehkäisevästikin.

Tässä vaiheessa ryhmä ei suosittele etäopetusta.

– Koko epidemian aikana olemme yrittäneet välttää sellaisia päätöksiä, joilla on haitallisia vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet ovat viimesijaisia, jonka vuoksi yritämme välttää etä- tai hybridiopetussuositusta kouluihin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Ulkona maski, jos ei voi pitää etäisyyttä

Ulkotiloissa suositellaan vahvasti maskinkäyttöä tilanteissa, joissa ei voida pitää riittävää etäisyyttä.

– Esimerkiksi suurissa kokoontumisissa ulkona, niin kuin joulumarkkinoilla, täytyy käyttää maskia, kun etäisyyksistä ei voi pitää kiinni, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Harrastustoimintaa koskevia suosituksia ei muutettu.

Kuormitusta perusterveydenhuollossa

Sairaalahoidon kuormitus erikoissairaanhoidossa ei ole oleellisesti noussut. Tällä hetkellä Tyksissä on hoidossa koronan takia 17 potilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Sen sijaan kunnissa on vuodeosastohoidossa kaiken kaikkiaan 25 koronapotilasta, eli koronaepidemia on aiheuttanut perusterveydenhuollossa tartunnanjäljityksen, rokotustoiminnan ja testaamisen lisäksi myös vuodeosastohoidossa suurta kuormitusta.

Koronapassi Omakannan kautta

Koronapassin hakeminen aiheuttaa myös ruuhkaa kuntien perusterveydenhuollossa. Koronapassin pitää ensisijaisesti hankkia Omakannan kautta (kanta.fi). Sen kannattaa hankkia riittävän ajoissa, esimerkiksi heti, kun tietää olevansa menossa teatteriin tai ravintolaan.


Lisätietoja kunnan palveluiden osalta:
toimialajohtajat ja kunnanjohtaja Carita Maisila: Yhteystiedot
Lisätietoja maakunnan kokonaistilanteesta:
johtajaylilääkäri Mikko Pietilä mikko.pietila@tyks.fi tai puh. 050 515 0615 ja ylilääkäri Esa Rintala esa.rintala@tyks.fi tai puh. 040 583 5103.