KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 5.7.2019 antanut päätöksen
(7 YS/S) ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden puhdistamista Marttilan kunnassa osoitteessa Marttilantie 183.

Päätös on nähtävänä valitusaikana Marttilan kunnan kirjastossa, Härkätie 723, Marttila, kirjaston
aukioloaikoina ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa,
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.
Lisäksi päätös löytyy nettiosoitteesta www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta.

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto
tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusoikeus päätöksestä on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa
asiassa yleistä etua.

Turussa 5.7.2019
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus_Marttila-2 11.7.2019 12:17 52 KB 6
pdf VARELY_3216_2019_Päätös_liitteineen-2 11.7.2019 12:17 2 MB 5