Ajankohtaista esiopetuksessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2022

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja haku esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (v. 2016 syntyneet)

Kaikkien lasten tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Syksyllä 2022 esiopetuksen aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen alkaa jo 5-vuotiaana (synt. 2017), jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (erityisoppilaat).

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä kuljetuspalveluun (matka vähintään 3 km) tehdään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan ohjeineen postitse Marttilassa kirjoilla oleville vuonna 2016 syntyneille lapsille.

Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake 18.03.2022 mennessä päivähoitotoimistoon, os. Kisatie 7,21490 Marttila tai päivähoitotoimiston edustalla olevaan postilaatikkoon.

Esiopetus on maksutonta. Sen lisäksi mahdollisesti annettava esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Kaikki esiopetusikäiset saavat viimeistään toukokuussa postitse päätöksen sekä esiopetuksen, että mahdollisesti tarvittavan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja kuljetuspalvelun järjestämisestä.

Lisätietoja: Pia Päivänsäde vs,varhaiskasvatusjohtaja 044 7449320

Esiopetus

Kunta järjestää perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille Marttilan koulun yhteydessä sijaitsevassa esikoulussa. Esiopetusta järjestetään 5 päivänä viikossa pääosin koulun työ- ja loma-aikoja noudattaen.

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen myönteisen minäkuvan vahvistaminen, oppimisedellytysten kehittäminen, vertaisryhmässä työskentelyyn tottuminen ja vastuulliseen toimintaan ohjaaminen lapsen oppimisen ilo ja innostus säilyttäen.

Esiopetukseen laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka pohjalta esiopetusta toteutetaan lukuvuoden aikana. Suunnitelma on ohjeellinen runko, jonka pohjalta rakennetaan tarkempi viikoittainen suunnitelma. Vuosittain esikoulussa tehdään laatukysely lasten vanhemmille.

Esikouluun hakeminen

Esiopetukseen haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeet lähetetään keväällä kotiin kaikille marttilalaisille ko. ikäryhmään kuuluville. Syksyllä esikoulunsa aloittaville ja heidän vanhemmilleen järjestetään keväällä esikoulun tiloissa tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuus. Hakemuslomakkeet palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä suoraan esikouluun.

Mikäli lapsi tarvitsee esikoulun lisäksi päivähoitoa, täytetään esikouluhakemuksen kohta ”PÄIVÄHOITO”.

Esikoululaisten kuljetusjärjestelyt

Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen niille esikoululaisille, jotka eivät ole päivähoidossa. Kuitenkin niin, että matka lyhintä reittiä kotoa esikouluun on vähintään 3 km. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdensuuntaisen matkan pituus lyhyintä reittiä. Sivistyslautakunta voi myöntää erityisestä syystä esikoululaiselle ilmaisen kuljetuksen, vaikka matka olisi alle 3 km. Huoltajan tulee tehdä asiasta anomus sivistyslautakunnalle.

Vanhemmille, jotka kuljettavat esikoulukuljetukseen oikeutetun lapsensa, maksetaan avustusta 0,20 €/km. Korvausta maksetaan toteutuneiden kuljetusten mukaan enintään kahdesta yhdensuuntaisesta matkasta/esikoulupäivä. Saattoavustus anotaan sivistyslautakunnalta etukäteen.

Esikoululaisten päivähoito

Päivähoitoon haetaan esikoulun hakemuslomakkeella.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2022-2023

Syyslukukausi (86 työpäivää)
– alkaa 15.8.2022
– päättyy 21.12.2022
* syysloma 17.-21.10.2022 (vko 42)
– ma 5.12.2022 vapaapäivä
* joululoma 22.12.2022-8.1.2023

Kevätlukukausi (90 työpäivää)
– alkaa 9.1.2023
– päättyy 26.5.2023
* talviloma 20.-24.2.2023 (vko 8)
– pe 19.5.2023 vapaapäivä

Työpäiviä yhteensä 176 ja esiopetustunteja 704

Tiedustelut esikouluun ja päivähoitoon liittyvissä asioissa varhaiskasvatusjohtajalta.

Esikoulu ja Kisarinteen päiväkodin yksikkö Esikko

Metsäniityntie 11, 21490 MARTTILA,
puh. 044 084 9930

Tutustu

Esiopetussuunnitelma

Yhteenveto vuosittaisesta esikoulukyselystä 2019

Lomakkeet

Hakemus esikouluun, esikoulukuljetukseen ja esikoululaisten päivähoitoon