Ajankohtaista esiopetuksessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2024

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja haku esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (v. 2018 syntyneet)

Kaikkien lasten tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Syksyllä 2024 esiopetuksen aloittavat vuonna 2018 syntyneet lapset. Oikeus esiopetukseen alkaa jo 5-vuotiaana (synt. 2019), jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin (erityisoppilaat).

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä kuljetuspalveluun (matka vähintään 3 km) tehdään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan ohjeineen postitse Marttilassa kirjoilla oleville vuonna 2018 syntyneille lapsille.

Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake 16.02.2024 mennessä päivähoitotoimistoon, os. Kisatie 7,21490 Marttila tai päivähoitotoimiston edustalla olevaan postilaatikkoon.

Esiopetus on maksutonta. Sen lisäksi mahdollisesti annettava esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista. Kaikki esiopetusikäiset saavat viimeistään toukokuussa postitse päätöksen sekä esiopetuksen, että mahdollisesti tarvittavan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen ja kuljetuspalvelun järjestämisestä.

Lisätietoja: Maria Piirainen vs,varhaiskasvatusjohtaja 044 744 9320

Esiopetus

Kunta järjestää perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille Marttilan koulun yhteydessä sijaitsevassa esikoulussa. Esiopetusta järjestetään 5 päivänä viikossa pääosin koulun työ- ja loma-aikoja noudattaen.

Esiopetuksen tavoitteena on lapsen myönteisen minäkuvan vahvistaminen, oppimisedellytysten kehittäminen, vertaisryhmässä työskentelyyn tottuminen ja vastuulliseen toimintaan ohjaaminen lapsen oppimisen ilo ja innostus säilyttäen.

Esiopetukseen laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, jonka pohjalta esiopetusta toteutetaan lukuvuoden aikana. Suunnitelma on ohjeellinen runko, jonka pohjalta rakennetaan tarkempi viikoittainen suunnitelma. Vuosittain esikoulussa tehdään laatukysely lasten vanhemmille.

Esikouluun hakeminen

Esiopetukseen haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeet lähetetään keväällä kotiin kaikille marttilalaisille ko. ikäryhmään kuuluville. Syksyllä esikoulunsa aloittaville ja heidän vanhemmilleen järjestetään keväällä esikoulun tiloissa tutustumis- ja ilmoittautumistilaisuus. Hakemuslomakkeet palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä suoraan esikouluun.

Mikäli lapsi tarvitsee esikoulun lisäksi päivähoitoa, täytetään esikouluhakemuksen kohta ”PÄIVÄHOITO”.

Esikoululaisten kuljetusjärjestelyt

Sivistyslautakunta järjestää maksuttoman kuljetuksen niille esikoululaisille, jotka eivät ole päivähoidossa. Kuitenkin niin, että matka lyhintä reittiä kotoa esikouluun on vähintään 3 km. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdensuuntaisen matkan pituus lyhyintä reittiä. Sivistyslautakunta voi myöntää erityisestä syystä esikoululaiselle ilmaisen kuljetuksen, vaikka matka olisi alle 3 km. Huoltajan tulee tehdä asiasta anomus sivistyslautakunnalle.

Vanhemmille, jotka kuljettavat esikoulukuljetukseen oikeutetun lapsensa, maksetaan avustusta 0,20 €/km. Korvausta maksetaan toteutuneiden kuljetusten mukaan enintään kahdesta yhdensuuntaisesta matkasta/esikoulupäivä. Saattoavustus anotaan sivistyslautakunnalta etukäteen.

Esikoululaisten päivähoito

Päivähoitoon haetaan esikoulun hakemuslomakkeella.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2023-2024

Kevätlukukausi
ma 8.1.2024 – ke 29.5.2024 (93 päivää)
Talviloma: 19.- 23.2.2024 (viikko 8)
pe 10.5.2024 vapaapäivä

Työpäiviä yhteensä 177 ja esiopetustunteja 708.

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi
ma 12.8.2024 – pe 20.12.2024
pe 30.8.2024 vapaapäivä
Syysloma ma 14.- pe 18.10.2024 (viikko 42)
Joululoma 21.12.2024-6.1.2025

Kevätlukukausi
ti 7.1.2025 – pe 23.5.2025
Talviloma ma 17.- pe 21.2.2025 (viikko 8)
pe 2.5.2025 vapaapäivä

Tiedustelut esikouluun ja päivähoitoon liittyvissä asioissa varhaiskasvatusjohtajalta.

Esikoulu ja Kisarinteen päiväkodin yksikkö Esikko

Metsäniityntie 11, 21490 MARTTILA,
puh. 044 084 9930

Tutustu

Esiopetussuunnitelma

Yhteenveto vuosittaisesta esikoulukyselystä 2019

Lomakkeet

Hakemus esikouluun, esikoulukuljetukseen ja esikoululaisten päivähoitoon