Lasten päivähoidon tarkoituksena on lakisääteisten päivähoitopalveluiden järjestäminen alle kouluikäisille. Palvelut Marttilassa tuotetaan tällä hetkellä päiväkotihoitona ja lastenhoidon tukena. Päivähoidon tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä.

Kisarinteen päiväkoti

Kisarinteen päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää: Nappulat ja Viikarit. Kisarinteen päiväkodissa lapset ovat iältään 3–6-vuotiaita. Päiväkotia ympäröi kaunis luonto ja alueella on hyvät ulkoilumaastot. Luontoa oppimisympäristönä hyödynnetään useamman kerran viikossa. Toiminta on lapsilähtöistä ja toiminta toteutetaan lasten toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.

Kisarinteen päiväkoti / Myllypellon yksikkö

Myllypelto on Kisarinteen päiväkodin toinen yksikkö. Myllypellon yksikössä toimii kaksi lapsiryhmää: Myllärit ja Leipurit. Lapset ovat iältään 0–3 -vuotiaita. Toiminta on monipuolista ja vaihtelevaa. Se suunnitellaan niin, että jokainen lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Pienten lasten kanssa ennalta tehtyihin suunnitelmiin ei sitouduta kuitenkaan liikaa vaan arjessa eletään tilanteen mukaan. Toiminnassa otetaan huomioon lasten ikä ja kehitysvaihe.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille lapsille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Esiopetusryhmässä lapset saavat tutustua jo esiopetusvuoden aikana koulun toimintaan. Lounas syödään päivittäin koulun ruokasalissa ja yhteistyötä opettajien ja oppilaisen kanssa tehdään koko esiopetusvuoden aikana. Lapset retkeilevät, musisoivat ja liikkuvat monipuolisesti päivittäin. Myös digitaalisia taitoja harjoitellaan esiopetusvuoden aikana.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienissä ryhmissä tapahtuvaa kodinomaista päivähoitoa perhepäivähoitajan kodissa. Perhepäivähoitajat ovat alueen varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja heidän työtään ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Pieni ryhmäkoko antaa mahdollisuuden lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja läheiseen yhteistyöhön vanhempien kanssa.

Marttilassa ei tällä hetkellä ole kunnallista perhepäivähoitoa. Tietoa yksityisistä perhepäivähoitajista saa päivähoitotoimistosta varhaiskasvatusjohtajalta.

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävä on havaita, ennaltaehkäistä ja kuntouttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä vaikeuksia ja viivästymiä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Kaikille tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään tuen suunnitelma yhteistyössä vanhempien, henkilökunnan ja lapsen kuntoutuksesta vastaavien tahojen kassa. Tuki lapselle suunnitellaan osaksi varhaiskasvatuksen arkea.

Marttilassa varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelua saadaan kolme päivää/viikko. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii päivähoidossa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ohjauksen tukena.

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan pääsääntöisesti klo 6.00 – 18.00 välisen ajan ulkopuolelle ulottuvaa varhaiskasvatusta sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta. Vuorohoitoa järjestetään vain huoltajan päätoimisesta opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan. Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Vuorohoitoa ei järjestetä harrastusten tai sivutoimisten työsuhteiden vuoksi, eikä siihen ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjestetään joko omassa kunnassa tai ostopalveluna.

Leikkikenttä

Kirkonkylän leikkikenttä sijaitsee seurakuntatalon (os. Kirkkotie 3) vieressä. Leikkikentällä järjestetään kesällä yhteistyönä MLL:n Marttilan yhdistyksen kanssa valvottua leikkikenttätoimintaa. Toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin keväällä Marttila-tiedotteessa.

Toiminta-ajan ulkopuolella:
* Kisarinteen päiväkodin piha (os. Kisatie 7)
* Esikoulun ja koulun piha (os. Metsäniityntie 11)

(Finneminne-leikkipuisto on yksityisessä omistuksessa, eikä ole enää vapaassa käytössä.)

Päivähoitopaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8.–31.7., mutta päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kunta päättää hoitopaikasta.

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa 150372016 säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Kunnallisen varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös varhaiskasvatusmaksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Päivähoitopaikka suositellaan sanottavan irti vähintään kahta viikkoa ennen hoidon päättymistä. Hoitopaikan irtisanominen tehdään aina kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle sähköpostilla tai päivähoitotoimiston postilaatikkoon.

Mikäli perheelle tulee hoidontarve irtisanomisen jälkeen, on uusi hakemus päivähoitoon jätettävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamispäivää. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on päivähoitopaikkaa haettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lasten päivähoitoon ja esiopetukseen liittyviä asioita hoitaa varhaiskasvatusjohtajan sijainen Maria Piirainen puh. 044 744 9320 (Puhelinaika ma-pe klo 9.00-10.00).

Päivähoitotoimisto (os.Kisatie 7) avoinna ajanvarauksella. 

*****

Päiväkodin ruokalista

*****

Lomakkeet

Päivähoitohakemuslomake 
Päivähoitopaikan irtisanominen -lomake

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Marttilan VASU ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma 6.11.2023 12:51 211
pdf MARTTILAN-VASU-2022 22.5.2023 19:33 203
pdf Marttilan kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen maksut 1.3.2023 alkaen 22.5.2023 19:25 191