Lasten päivähoidon tarkoituksena on lakisääteisten päivähoitopalveluiden järjestäminen alle kouluikäisille. Palvelut Marttilassa tuotetaan tällä hetkellä päiväkotihoitona, ryhmäperhepäivähoitona ja lastenhoidon tukena. Päivähoidon tavoitteena on tukea perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä.

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatusta toteutetaan integroidusti osana tavallista päivähoitotoimintaa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan tehostetun- tai erityisentuensuunnitelma yhteistyössä vanhempien, lasta hoitavan henkilökunnan ja lapsen kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) palvelua saadaan kaksi päivää/viikko. VEO toimii päivähoidossa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ohjauksen tukena.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienissä ryhmissä tapahtuvaa kodinomaista päivähoitoa.

Perhepäivähoitajan ryhmään voi kuulua 4-5 lasta.  Ryhmään lasketaan myös hoitajan omat alle
kouluikäiset lapset.

Perhepäivähoidon hoitomuotoja ovat:

– Perhepäivähoito hoitajan kodissa (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Perhepäivähoito lapsen kodissa (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Kolmiperhepäivähoito, jossa 2-4 kotia muodostaa hoitorenkaan (ei tällä hetkellä käytössä Marttilassa)
– Ryhmäperhepäivähoito kunnan järjestämissä tiloissa

Yksityiset perhepäivähoitajat

Tietoja yksityisistä perhepäivähoitajista saa päivähoitotoimistosta varhaiskasvatusjohtajalta.

Ilmoitusvelvollisuus: Yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista (varhaiskasvatuslaki 28 §). Kunnassa valvontaviranomaisena on sivistyslautakunta.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi.

Leikkikenttiä

Kirkonkylän leikkikenttä sijaitsee seurakuntatalon (os. Kirkkotie 3) vieressä. Leikkikentällä järjestetään kesällä yhteistyönä MLL:n Marttilan yhdistyksen kanssa valvottua leikkikenttätoimintaa. Toiminnasta ilmoitetaan tarkemmin keväällä Marttila-tiedotteessa.

Toiminta-ajan ulkopuolella:
* Kisarinteen päiväkodin piha (os. Kisatie 7)
* Esikoulun ja koulun piha (os. Metsäniityntie 11)

(Finneminne-leikkipuisto on yksityisessä omistuksessa, eikä ole enää vapaassa käytössä.)

Päivähoitopaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8.-31.7., mutta päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kunta päättää hoitopaikasta.

Lasten päivähoitoon ja esiopetukseen liittyviä asioita hoitaa varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala, puh. 044 744 9320 (Puhelinaika ma-pe klo 8.00-9.00).

Päivähoitotoimisto (os. Kisatie 7) auki maanantaisin klo 9.00-11.00 ja torstaisin klo 12.00-16.30. Muuna aikana ajanvarauksella.

Sivun alalaidasta löytyvistä linkeistä voi tutustua päivähoidon, esikoulun ja iltapäivätoiminnan kyselyjen yhteenvetoihin, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2015 – 2018 sekä Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvä opetushallituksen sivuilta).

 

*****

Päiväkodin ruokalista

*****

Lomakkeet ja maksut

Varhaiskasvatuksen maksut
Päivähoitohakemuslomake

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Marttilan esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 12.7.2019 14:34 1 MB 161
pdf YHTEENVETO PÄIVÄHOITOKYSELYSTÄ 2019 12.7.2019 14:34 181 KB 157
pdf YHTEENVETO ESIKOULUKYSELYSTÄ 2019 12.7.2019 14:34 80 KB 118
pdf ILTAPÄIVÄKERHOKYSELYN YHTEENVETO 2019 12.7.2019 14:34 63 KB 104
pdf Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2018 30.10.2016 11:19 487 KB 550
pdf Marttilan varhaiskasvatussuunnitelma 2019 9.10.2019 10:54 506 KB 234
pdf Varhaiskasvatuksen suunnitelma lapsen suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 9.10.2019 10:53 144 KB 99