Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus muodostaa kasvatus- ja koulutusjärjestelmän perustan. Tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä, oppimista, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta yhteistyössä vanhempien kanssa. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista.

Varhaiskasvatuksen arjessa lapsi on aina pääosassa. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan tavoitteellista ja suunnitelmallista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painotetaan erityisesti pedagogiikkaa. Toimintaa ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki sekä sen toteutuminen. Varhaiskasvatussuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen toiveet ja mielipiteet otetaan huomioon suunnitelmaa tehdessä. Esiopetuksessa tehdään samalla periaatteella lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Lasten päivähoito

Kisatie 7, 21490 MARTTILA
puh. 044 744 9320

Esiopetus

Metsäniityntie 11, 21490 MARTTILA
puh. 044 084 9930

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja