Kaikki ympäristönsuojelun yhteistyökunnat ovat mukana Valonian vesiyhteistyössä. Valonia auttaa ja neuvoo vesiyhteistyössä mukana olevien kuntien asukkaita ja mökkiläisiä jäteveden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä kuten esimerkiksi jäteveden käsittelyvaihtoehdoista sekä järjestelmien hankinnasta ja kustannuksista.

Valonian vesiasiantuntijat neuvovat kiinteistön omistajia puhelimitse arkisin klo 9–16. Lisäksi jätevesineuvojan voi kutsua omalle kiinteistölleen neuvontakäynnille. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja tutustuu yhdessä kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön nykyiseen jätevesijärjestelmään. Neuvoja arvioi, onko jätevesijärjestelmää tarve uudistaa ja riittävätkö pienet parannukset vai tarvitaanko isompi remontti. Lisäksi neuvojan kanssa voi keskustella kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista.

Neuvonta on puolueetonta eikä neuvonta velvoita kiinteistön omistajaa mihinkään.
Lisätietoja kiinteistökohtaisesta neuvonnasta www.valonia.fi/hakku
Linkki jätevesisuunnittelijalistalle www.valonia.fi/jvsuunnittelijat