Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 00061/19/5115

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
30.9.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 7.10.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.9.2021 nro 21/0046/1, valitus ympäristölupa-asiassa / Juvanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttaminen, Lieto

Luvan hakija
Neova Oy (entinen Vapo Oy)

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 30.9. – 8.11.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Kuulutus_-_nro_21-0046-1_paatos_tiedoksi_julkisella_kuulutuksella_30.9.2021 30.9.2021 10:09 275 kt 23