Tällä sivulla annetaan ohjeet vaalien ulkomainonnasta Marttilan kunnan alueella. Kunnanhallitus käsittelee ohjeet vaalimainoksista kussakin vaaleissa erikseen.

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Ulkomainonta saadaan aloittaa 15.3.2023. Mainoskehikot sijoitetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (kaksipuoleinen) ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunta nimeää varatut mainospaikat valmiiksi. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 8.3.2023 ilmoittaa kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Lisätietoja vuoden 2023 eduskuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi