Kunnanhallitus tekee vaalien ulkomainonnasta päätöksen kussakin vaalissa erikseen.