ALUEVAALIT 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 12.-18.1.2022.

Vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00

Vaaleista tiedotetaan tarkemmin kunnan verkkosivuilla ja Auranmaan Viikkolehdessä sen jälkeen, kun kunnanhallitus on päättänyt vaaleja koskevat asiat.
Lisätietoja aluevaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.