PRESIDENTINVAALIT 2024

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024.

Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Toisen kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

Ennakkoäänestys 17.-23.1.2024 Marttilassa

Ennakkoäänestys Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila seuraavina aikoina:

keskiviikko – torstai 17.1.–18.1.2023 klo 12.00–17.00
perjantai 19.1.2023 klo 10.00–17.00
lauantai – sunnuntai 20.–21.1.2023 klo 11.00–14.00
maanantai 22.1.2023 klo 12.00–19.00
tiistai 23.1.2023 klo 10.00–17.00

Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024

Ennakkoäänestys Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila seuraavina aikoina:

keskiviikko – torstai 31.1. – 1.2.2024 klo 12.00 – 17.00
perjantai 2.2.2024 klo 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai 3.-4.2.2024 klo 11.00 – 14.00
maanantai 5.2.2024 klo 12.00 – 19.00
tiistai 6.2.2024 klo 10.00 – 17.00

Vaalipäivän äänestys

Huom! Vaalipäivän äänestyspaikka on vaihtunut koululta kirjastoon osoite Härkätie 723, Marttila.

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan kirjasto, Härkätie 723, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan 28.1.2024 klo 9–20 ja mahdollisella toisella kierroksella 11.2.2024. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen

kotikunnakseen. Kotiäänestys järjestetään 17.-23.1.2024 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna päivänä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 21490 Marttila tai puhelimitse 044 744 9200.  Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnan www-sivuilta ja kunnanvirastosta.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta saadaan aloittaa 10.1.2024. Mainoskehikot sijoitetaan keskustaajamaan kunnantalon tontille. Mainosten asettaminen muualle keskustaajamaan Marttilan kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista.

Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle, yhteislistalle ja valitsijayhdistykselle varataan yksi mainospaikka (kaksipuoleinen) ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunta nimeää varatut mainospaikat valmiiksi. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee viimeistään 29.12.2023 ilmoittaa kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi tulevatko ne käyttämään Marttilan kunnan tarjoamia vaalimainospaikkoja. Mainospaikat ovat maksuttomia.

Lisätietoja vuoden 2024 presidentinvaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, puh. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi