Marttila ja Koski tl ovat mukana Salon seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai ovat alle 30-vuotiaita tai vieraskielisiä tai maahanmuuttajia, riippumatta työttömyysetuudesta.

Kuntakokeilun avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu omavalmentajan avulla. Omavalmentaja-mallin ytimenä on ajatus siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin sekä nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan palvelupolkua.

Työnantaja-tahoa omavalmentaja voi auttaa esim. sopivien työntekijöiden löytämisessä, työpaikkailmoitusten tiedottamisessa asiakkailleen tai ihan vain kertoa erilaisista vaihtoehdoista työllisyyden tukemisessa. Kuntakokeilun ja te-toimiston palveluita ovat mm. palkkatuki, ammatinvalinta- ja uraohjaus (psykologipalvelut), työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, omaehtoinen opiskelu sekä työvoimakoulutukset.

Marttilan ja Kosken omavalmentaja:
Annika Mäkinen p. 0295 044 806 tai annika.makinen@te-toimisto.fi

TE-toimiston valtakunnallinen henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

p. 0295 502 5500, ma-pe klo 9–16.15

Lisätietoa Salon seudun kuntakokeilusta:

https://salo.fi/tyo-ja-yrittajyys/palvelut-tyonhakijalle/tyollisyyden-kuntakokeilu/#ac_palvelut+ty%c3%b6llisyyden+kuntakokeilun+asiakkaille