Yrityksen perustamisneuvonta

Hyvän ja menestyvän yrityksen taustalla on lähes poikkeuksetta toimiva liikeidea, hyvin toteutettu liiketoimintasuunnitelma ja osaava yrittäjä. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan vähentää merkittävästi yritystoimintaan liittyviä riskejä.

Henkilökohtainen neuvonta

Opastamme oman yritystoiminnan aloittamista harkitsevia henkilöitä. Neuvontamme on henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on edistää kannattavien ja työllistävien yritysten syntyä seudulle.

Henkilökohtaisessa tapaamisessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. Selvitämme myös mahdollisuuden starttirahaan. Neuvonnan jälkeen yrityksen perustamista suunnitteleva pystyy paremmin harkitsemaan, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.

Elinkeinoasiantuntija auttaa ja neuvoo yrityksen perustajaa erilaisissa kysymyksissä, kuten mahdollisissa lupa-asioissa, yritysmuodon valinnassa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä. Asiakkaiden käytössä on laaja, eri yritystoiminnan osa-alueet tunteva asiantuntijaverkosto. Neuvomme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden hakemusten sekä niiden liitteiden laatimisessa.

Yrityksen kehittämisneuvonta

Kannattava kasvu ja toiminnan kehittäminen ovat yritystoiminnan jatkuvuuden ja yrityksen riittävän kilpailukyvyn kannalta keskeisimpiä tekijöitä. Kasvava ja kehittyvä yritys on myös alueen elinvoimaisuuden positiivisen kehittymisen kannalta merkittävässä asemassa, sillä kannattava yritys luo työpaikkoja ja maksaa veroja. Elinkeinoasiantuntija tarjoaa sinulle henkilökohtaista ja luottamuksellista ajatustenvaihtoa ja aitoa kumppanuutta tukemaan yritykseksi kasvua ja kehittämistä. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla pyrimme antamaan uudenlaista näkökulmaa ja tuomaan lisäarvoa yrityksesi kehittämiseen.

  • Yrityksen tilanne ja kehittämisvaihtoehdot kartoitetaan henkilökohtaisessa neuvonnassa.
  • Elinkeinoasiantuntija auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita.
  • Tuemme yritystä rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä ja julkisten tukien haussa.

Neuvonnan jälkeen yritys pystyy paremmin valitsemaan erilaisista kehittämisvaihtoehdoista.

Ota yhteyttä:

Elinkeinoasiantuntija
Jaakko Salmi
jaakko.salmi@marttila.fi
044 744 9280