Omistajanvaihdosneuvonta

Omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren merkittävimpiä tapahtumia. Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen huolellisella valmistautumisella ja riittävällä aikataululla on sekä myyjän että ostajan etu. Omistajanvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa riittävän aikaisin, jotta omistajanvaihdos pystytään tekemään hallitusti ja myös verotuksellisesti järkevällä tavalla. Elinkeinoasiantuntijamme auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja kontakteja ja saat hänen kauttansa tietoa myytävinä olevista alueen yrityksistä ja kiinnostuneista jatkajista.

Kansainvälistymisneuvonta

Elinkeinoasiantuntijamme auttaa sinua yritystoiminnan laajentamisessa kansainvälisille markkinoille. Elinkeinotoimi auttaa yrityksiä ja/tai yritysryhmiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita sekä tukee yritystä rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä ja julkisten tukien haussa. Yhteistyökumppanimme auttavat selvittämään yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet, laatimaan kansainvälistymissuunnitelman, tekemään markkinaselvityksiä, rakentamaan kontakteja kohdemaahan, hyödyntämään kansainvälisiä verkostoja ja löytämään kumppaneita vientiyhteistyöhön.

Ota yhteyttä:

Elinkeinoasiantuntija
Jaakko Salmi
jaakko.salmi@marttila.fi
044 744 9280