Yrityksen rahoitussuunnittelu

Yritys rahoittaa toimintaansa pääosin tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella. Toiminnan kehittämiseen ja erilaisiin investointeihin yritykset tarvitsevat usein myös yrityksen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta, jota on mahdollista saada julkisilta rahoittajilta, kuten Ely- keskus, Finnvera, Tekes ja Teollisuussijoitus, tai yksityisiltä rahoittajilta, joita ovat esim. pankit ja pääomasijoittajat. Elinkeinoasiantuntijamme auttaa ja neuvoo sinua liiketoimintasi tarpeisiin soveltuvien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa.

Elinkeinoasiantuntija

  • auttaa rahoitussuunnittelussa, kuten rahoitustarpeiden arvioimisessa ja yrityksellesi soveltuvien rahoitusratkaisujen kartoittamisessa. Rahoittajan näkökulmasta tärkeimpiä dokumentteja ovat liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.
  • neuvoo ja opastaa mm. investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen ja työntekijän palkkaamiseen liittyvien tukien ja rahoituksen (esim. Ely-keskus ja Finnvera) hakemisessa. Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista, koska julkisen rahoituksen ehtona on, että jo aloitettua hanketta ei rahoiteta.
  • avustaa starttirahan hakemisessa ja toimittavat asiantuntijalausunnon TE-toimistoon starttirahahakemuksesi käsittelyn tueksi.

Tuotekehitys

Tuotekehitystoiminnan avulla yritys pyrkii kehittämään ja karsimaan olemassa olevia tuotteitaan tai saamaan markkinoille uusia tuotteita. Usein tuotekehityksessä käytetään apuna esim. yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä. Tuotekehitysprosessissa syntyy usein innovaatioita. Innovaatio tarkoittaa, että yritys on luonut tietoa ja osaamista yhdistelemällä uuden tai olennaisesti parannetun tuotteen, prosessin tai menetelmän.

Elinkeinoasiantuntijamme neuvoo ja ohjeistaa yrityksiä tuotekehitysaihioiden tunnistamisessa, niiden eteenpäin viemisessä ja rahoituksen hankkimisessa. Kauttamme saat tietoa mm. Ely-keskuksen ja Tekesin tarjoamista mahdollisuuksista. Ely- keskuksen yrityksen kehittämispalveluita voi hyödyntää mm. uutuustutkimuksen, markkinaselvityksen tai tekniikkaan tai valmistukseen liittyvien selvitysten tekemiseen. Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritys voi lisätä osaamistaan ja parantaa tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä. Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallin, menetelmien ja osaamisen kehittämiseen. Mitä suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana markkinat ajallisesti ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes voi olla mukana.

Ota yhteyttä:

Elinkeinoasiantuntija
Jaakko Salmi
jaakko.salmi@marttila.fi
044 744 9280