Työttömän työnhakijan asiointi muuttui 1.5.2022 alkaen
Salossa ja muissa työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa sekä TE-toimistoissa otettiin toukokuussa 2022 käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.Muutoksen myötä työnhakijoille tarjotaan aiempaa yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa palvelua. Kasvokkain tapaamiset omavalmentajan kanssa lisääntyvät ja niitä järjestetään aiempaa useammin. Lisäksi työnhakijan työnhakuvelvollisuus uudistuu ja karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät.

Mol.fi -palvelu muuttuu Työmarkkinatori.fi -palveluksi
Mol.fi -palvelu muuttuu 1.5. alkaen Työmarkkinatori.fi -palveluksi: http://tyomarkkinatori.fi/ , uudistuneesta palvelusta löydät kaikki samat palvelut kuin aiemmin mol.fi -palvelusta. Työmarkkinatori.fi -palvelua on kehitetty käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli
Työnhakijan asiointi muuttui toukokuun alusta alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli tuo mukanaan henkilökohtaiset, tavoitteelliset, säännölliset kohtaamiset ja tiiviin tukiprosessin heti työnhaun alussa.

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Enemmän tukea työnhakuun
Uudessa mallissa työnhakijana pääset nopeammin keskustelemaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin omaan tilanteeseesi mukaan.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain paikan päällä TE-toimistossa etäyhteydellä tai kunnan tiloissa. Tavoitteena on, että saisit riittävästi tarvitsemaasi tukea työnhakuun. Oma vastuuasiantuntijasi neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii kanssasi kanssa sopivia reittejä kohti työllistymistäsi.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun
Työttömyysetuuden saamiseksi sinun on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että sinun on haettava tilanteestasi riippuen 0–4 työpaikkaa kuukaudessa ja saat itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.
Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin TE-toimiston tai kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät
Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Työllisyyden kuntakokeilu
Salon kaupunki, Koski Tl ja Marttila ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuosina 2021 – 2024 Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi.
TE-toimiston edustajana kuntakokeilun asiakkaille Marttilan ja Kosken alueella toimii Annika Mäkinen. Asiakkaita otetaan vastaan kunnan tiloissa ajanvarauksella, tiistaisin Koskella ja torstaisin Marttilassa. Omavalmentaja auttaa kaikissa työllistymiseen liittyvissä asioissa.

Yhteyden omavalmentajaan saa TE-palveluiden Oma asioinnin kautta, laittamalla sähköpostia osoitteeseen annika.makinen@te-toimisto.fi tai soittamalla numeroon 0295 044806.

TE-palveluista saat lisää tietoa myös osoitteesta tyomarkkinatori.fi. Päivystysluonteisissa kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä TE-toimiston puhelinpalveluun numerossa 0295 025 500 ma-pe klo 9-16.15.

Salon työllisyyden kuntakokeilun esite:
Kuntakokeilun esite

Yleistietoa kuntakokeiluista
Sinun ei itse tarvitse selvittää, oletko kuntakokeilun asiakas. TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta löydät lisätietoa muun muassa siitä, miten asiakkaille tiedotetaan kunnan asiakkaaksi siirtymisestä.

Varsinais-Suomen kokeilukunnat

 • Turun seudun kuntakokeilu: Turku, Laitila, Paimio, Sauvo ja Uusikaupunki
 • Salon seudun kuntakokeilu: Salo, Marttila ja Koski Tl

Asiointiohjeet ja lisätiedot
Kokeilukunnat vastaavat asiointiohjeiden antamisesta omille asiakkailleen. Jos sinut siirretään kotikuntasi asiakkaaksi, saat sen jälkeen yhteydenoton kunnalta.
Asiointiohjeita, yhteystietoja ja tietoa kuntien tarjoamista palveluista löytyy myös kuntakokeilujen omilta verkkosivuilta.

Ketkä ovat kuntakokeilun asiakkaita
Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

 • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
 • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
 • olet alle 30-vuotias

Työnantaja- ja yrityspalveluita saa edelleen TE-toimistosta

 • Kaikki TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalvelut ovat edelleen työnantajan käytettävissä myös kuntakokeilualueilla. Työnantaja voi esimerkiksi ilmoittaa TE-toimistoon avoimen työpaikan, saada apua henkilöstön kehittämiseen, muutostilanteisiin ja työlupa-asioihin. Yritysneuvojien yhteystiedot löytyvät TE-toimistojen verkkosivuilta.
 • Paikalliset TE-palvelut
 • Avoimen paikan voi ilmoittaa sekä TE-toimistoon että alueen kuntakokeiluun
 • Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta työpaikasta, sijoitusmahdollisuudesta tai työkokeilumahdollisuudesta edelleen TE-toimistoon. Mikäli työnantajan alueella on kuntakokeilu, työnantaja voi ilmoittaa avoimen paikan halutessaan myös kuntakokeilulle. Poikkeuksena ovat vuorotteluvapaatehtävät, joita hallinnoi vain TE-toimisto.
 • Työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt, työpaikkailmoitukset, työkokeilumahdollisuudet ja palkkatukipaikat ohjautuvat aina TE-toimiston käsiteltäviksi.
 • Palkkatuen hakeminen kuntakokeilun aikana
 • Kuntakokeilun aikana palkkatuen hakemisessa kannattaa huomioida, että palkkatuella rekrytoitava henkilö voi olla joko TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas samalla alueella. Jos työnantaja esimerkiksi rekrytoi kaksi henkilöä palkkatuella, toinen voi olla TE-toimiston asiakas ja toinen kuntakokeilun asiakas.
 • Työnantajan pitää palkkatukihakemusta täyttäessään tietää, hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Helpoiten sen saa selville kysymällä palkkatuella rekrytoitavalta henkilöltä, onko hän kuntakokeilun vai TE-toimiston asiakas. Mikäli asiakas on saanut palkkatukikortin, siihen on pitänyt kirjata oikea viranomainen. Epäselvissä tapauksissa kannattaa pyytää rekrytoitavaa henkilöä selvittämään asia omalta asiantuntijaltaan tai henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta.
 • Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, sillä työnantajan pitää saada myönteinen palkkatukipäätös ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä.

Lisätietoa kuntakokeilusta:

https://salo.fi/tyo-ja-yrittajyys/palvelut-tyonhakijalle/tyollisyyden-kuntakokeilu/

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Salon-tyollisyyden-kuntakokeilun-esite 22.9.2023 09:26 72