Kesätyöllistämistuki nuorille 4H -yrittäjälle vuonna 2022

Marttilan kunta myöntää vuonna 2022 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:

  • Tukea myönnetään marttilalaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H -yrittäjänä kesän ajaksi.
  • 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.
  • Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys.
  • Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.
  • Nuori ei ole kunnan kesätyöntekijänä vuonna 2022.
  • Nuori ei ole kunnan maksamaa kesätyöllistämistukea saavan yrittäjän työntekijänä vuonna 2022.

4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta huolehtii Härkätien 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet (100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €), kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu. Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 31.10.2022 mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta