Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille vuonna 2019

Kunnan vuoden 2019 talousarviossa on varattuna 1.000 € määräraha yrityksille maksettavia nuorten kesätyöllistämistukia varten. Marttilan kunta myöntää v. 2019 marttilalaisille yrityksille ja paikkakunnalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille nuorten kesätyöllistämistukea 230 €/nuori seuraavin perustein:

  • tukea maksetaan vuosina 1998-2003 syntyneiden mart­ti­la­lai­sten ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvien nuo­rten työllistämiseen marttilalaisessa yritykses­sä tai paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
  • kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 230 €/kesä eli vain yhdelle työnantajalle;
  • nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2019 kunnan kesätyöntekijänä työskentelevä;
  • työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 720 €/ 4 vko ja työaika vähintään 30 h/vko
  • hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen ennakkoperintärekisteriin

Tukea haetaan kunnanvirastosta saatavalla tai allaolevasta linkistä tulostettavalla lomakkeella. Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu-maksujen tilitys.Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2019 mennessä ja maksatushakemukset 31.10.2019 mennessä. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus tukeen on menetetty.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf NUORET_Kesätyöllistämistukihakemus uusi 22.1.2019 14:42 81 KB 123