Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille vuonna 2023

Marttilan kunta myöntää v. 2023 marttilalaisille yrityksille ja paikkakunnalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille nuorten kesätyöllistämistukea 250 €/nuori seuraavin perustein:

  • tukea maksetaan vuosina 2002-2007 syntyneiden mart­ti­la­lai­sten ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvien nuo­rten työllistämiseen marttilalaisessa yritykses­sä tai paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
  • kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 250 €/kesä eli vain yhdelle työnantajalle;
  • nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2023 kunnan kesätyöntekijänä työskentelevä;
  • työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 800 €/ 4 vko ja työaika vähintään 30 h/vko
  • hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen ennakkoperintärekisteriin

Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu -maksujen tilitys.

Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2023 mennessä ja maksatukseen liittyvät palkkatositteet tulee toimittaa 31.10.2023 mennessä. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus tukeen on menetetty. Hallintojohtaja hyväksyy yrityksille maksettavat kesätyöllistämistuet, mikäli em. ehdot täyttyvät.