Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille vuonna 2020

Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varattuna 1.000 € määräraha yrityksille maksettavia nuorten kesätyöllistämistukia varten. Marttilan kunta myöntää v. 2020 marttilalaisille yrityksille ja paikkakunnalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille nuorten kesätyöllistämistukea 230 €/nuori seuraavin perustein:

  • tukea maksetaan vuosina 1999-2004 syntyneiden mart­ti­la­lai­sten ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvien nuo­rten työllistämiseen marttilalaisessa yritykses­sä tai paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
  • kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 230 €/kesä eli vain yhdelle työnantajalle;
  • nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2020 kunnan kesätyöntekijänä työskentelevä;
  • työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 720 €/ 4 vko ja työaika vähintään 30 h/vko
  • hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen ennakkoperintärekisteriin

Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu -maksujen tilitys.

Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2020 mennessä ja maksatushakemukset 31.10.2020 mennessä. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus tukeen on menetetty. Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään yrityksille maksettavat kesätyöllistämistuet, mikäli em. ehdot täyttyvät.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf NUORET_Kesätyöllistämistukihakemus uusi 27.1.2020 15:52 73 KB 79