Liian lyhyt turvaväli kehnolla kelillä ja takavalottomuus hämärällä tai pimeällä nousivat listan kärkeen, kun Liikenneturva kysyi suomalaisten mielipidettä talviliikenteen turvallisuusongelmista.

Enemmistö vastaajista piti vähintään melko suurena ongelmana myös muuta valojen virheellistä käyttöä sekä ajamista ajourissa oman ajokaistan sijaan.

Valaistus, auraaminen ja muu talvikunnossapito lisäävät tiestön turvallisuutta talviaikaan. Vähintään yhtä tärkeä turvallisuustekijä on kuljettajan omat valinnat. Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta piti liian lyhyitä turvavälejä kehnolla kelillä vähintään melko suurena talviliikenteen turvallisuusongelmana. Lähes kaksi kolmesta (63 prosenttia) koki ongelmaksi sen, että ajetaan oman kaistan sijaan ajourissa keskellä tietä.
Liikenneturvan kuljettajakoulutuksesta vastaava suunnittelija Toni Vuoristo korostaa, että moni onnettomuus olisi vältettävissä, jos tilannenopeus, muu liikenne ja keli otettaisiin ratin takana paremmin huomioon.

– Kun esimerkiksi liukkaan kelin onnettomuuksia katsoo, yleensä kuljettajan toiminnassa ja ajotavassa olisi ollut korjattavaa. Riittävän turvavälin pitäminen edellä ajavaan on tärkein peräänajon välttämiskeino. Pakkasjakson jälkeen kelin lauhtuminen voi tehdä tiet taas yllättävän liukkaiksi, Vuoristo varoittaa.
– Kuljettajan on myös huolehdittava siitä, että pysyy omalla kaistallaan, vaikka ajouria kulkisi keskemmältä tietä. Etenkin kapeammilla kaksikaistaisilla teillä ajolinjan valinta korostuu. Kohtaamistilanteessa vaarana eivät ole pelkät peilivauriot. Jos tien reuna on sohjoinen tai luminen, riittävän alhainen tilannenopeus auttaa pitämään auton hallinnassa, Vuoristo korostaa.

Valojen oikeaoppinen käyttö korostuu pimeällä

Lumen ja jään lisäksi talven haasteisiin kuuluu pimeys. Liikenneturvan kyselyssä takavalottomuutta piti vähintäänkin melko suurena talviliikenteen ongelmana 79 prosenttia vastanneista. Häikäisevät, liian kirkkaat tai väärin suunnatut auton ajovalot tai lisävalot olivat ongelma 61 prosentin mielestä. Yli puolet vastanneista koki ongelmana myös sen, ettei kauko- ja lähivaloja, eli kansanomaisemmin pitkiä ja lyhyitä ajovaloja, osata käyttää oikein.

”Maanteillä kaukovalojen oikea-aikainen käyttö on tärkeää. Valaisemattomilla pätkillä kaukovaloilta on vaihdettava lähivaloille, kun vastaan tulee liikennettä tai kun ajetaan toisen perässä. Muutoin aiheuttaa merkittävää häikäisyhaittaa toisille kuljettajille”, Vuoristo muistuttaa ja kannustaa myös tutustumaan auton mahdollisen valoautomatiikan toimintaan.

”Vaikka automatiikka vaihtaisi pitkiltä lyhyille ilman kuljettajan erillistä käskyä, on hyvä tiedostaa missä tilanteissa automatiikka toimii ja missä ei. Esimerkiksi kohtaamistilanteissa automatiikka vaihtaa kaukovalot usein liian myöhään, vasta kohtaamisen jälkeen. Kaukovalot olisi hyvä vaihtaa juuri ennen vastaantulijan sivuuttamista tai viimeistään sen kohdalla.”

Kyselyssä talviliikenteen ongelmina koettiin myös auton puutteellinen putsaus lumesta sekä teiden talvikunnossapito.

Lisää aiheesta: