Mikä toimeentulotuki on?

Toimeentulotuki on Suomessa asuvan tai oleskelevan henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi etuudeksi. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Toimeentulotuki jakaantuu:
– laskennalliseen perustoimeentulotukeen sekä
– harkinnanvaraiseen täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen asiakkaan tilanteen mukaan.

Sinulla voi olla oikeus saada perustoimeentulotukea, jos kaikki käytettävissäsi olevat tulosi ja varasi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten asumiseen, ruokaan, terveydenhoitoon ja vaatteisiin. Tuloiksi lasketaan myös sosiaalietuudet.

Mikä toimeentulotuessa muuttuu?

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Ennen kuin kunta voi tehdä päätöksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta, sinulla on oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Vuosi 2016

Vuoden 2016 toimeentulotuki haetaan sosiaalitoimistosta. Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Vuosi 2017

Vuoden 2017 alusta Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Samassa hakemuksessa voit ilmoittaa, jos haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Voit pyytää, että Kela siirtää hakemuksen kuntaan.

Kun haet ensimmäistä kertaa toimeentulotukea Kelasta, liitä hakemukseen viimeisin sosiaalitoimistosta saamasi toimeentulotukipäätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerrotaan, mitä muita liitteitä tarvitaan.

Tammikuun 2017 toimeentulotukihakemuksen voi jättää Kelaan jo 12.12.2016 alkaen.

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf totu_toiminain 11.11.2016 18:41 506