Auranmaalla on alkanut vuoden 2023 alusta Töihin maalle -hanke, jossa mukana ovat Pöytyän, Auran, Koski
Tl:n, Marttilan ja Oripään kunnat. Hankkeen rahoittaa Varsinais-Suomen liitto ja hanketta vetää Päivi
Muurinen.

Hanke on vuoden mittainen ja sen tavoitteena on:
1. Saada työntekijöitä alueen yrityksiin
2. Tuoda esille, millaista arki Auranmaalla on
3. Luoda ajankohtainen kuva maaseudusta yleensä (kumota harhaluulo, ettei maalla olisi töitä)
4. Tutustuttaa alueen yritykset toisiinsa
5. Kouluttaa alueen yrittäjiä onnistuneeseen rekrytointiprosessiin

Hanke tulee vaikuttamaan vahvasti sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook ja TikTok). Siellä pääsee
seuraamaan alueen yrityksien pöhinää, seikkailuja Auranmaalla ja pysyy kärryillä hankkeen jokaisesta
käänteestä. Näistä tiedotetaan paremmin, kun sosiaaliset mediat saadaan rakennettua.

Tässä vaiheessa haetaan yrityksiä, joista tehdään videoita sosiaaliseen mediaan vuoden 2023 aikana.
Videoista tulee hyväntuulisia ja työnkuvaa raottavaa. Tarkoituksena on luoda ajantasainen kuva siitä,
millaisia työtehtäviä Auranmaan yrityksissä on. Hankeen vetäjä Päivi Muurinen tulee tutustumaan kunkin
yrityksen työhön yrityksen työntekijän tai työntekijöiden avustamana. Samalla työntekijä pääsee
loistamaan omalla ammattitaidollaan ja kertomaan, miksi on töissä juuri kyseisessä yrityksessä. Lisätietoja
voi kysyä sähköpostitse paivi.muurinen@poytya.fi.

Lisäksi kartoitetaan, millaisia rekrytointitarpeita yrityksissä on, jotta hanke pystyy parhaalla mahdollisella
tavalla kohdentamaan viestinnän potentiaalisiin työnhakijoihin. Lisätietoja rekrytointitarpeista voi lähettää
sähköpostitse paivi.muurinen@poytya.fi tai Päivin voi rohkeasti kutsua myös paikanpäälle. Myös ajatuksia
ja toiveita hankkeeseen liittyen otetaan mielellään vastaan.

Kaikissa kysymyksissä hankkeeseen liittyen voi olla rohkeasti yhteydessä.
Töihin maalle -hanke
Päivi Muurinen
Projektikoordinaattori
paivi.muurinen@poytya.fi