Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palveluiden kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain. Tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä.

Kuukausittaiset tilastot löytyvät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen sivuilta

_______________________________________________________________________________________________________________

Varsinais-Suomen liikenneympäristökysely

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton marraskuussa 2021 toteuttamalla liikenneympäristökyselyllä selvitettiin yli 15-vuotiaiden varsinaissuomalaisten näkemyksiä liikennejärjestelmätyön tavoitteista ja erilaisista toimenpiteistä. Kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista maakunnan kunnista, yhteensä yli 3000 kappaletta.

Tulosraporttiin voi tutustua Valonian sivuilla

Sähköinen tuloskooste

_______________________________________________________________________________________________________________

Elinvoimainen kunta -palvelun tutkimus

Kunnassa on tehty Redocap Oy:n toteuttama Elinvoimainen kunta -palvelun tutkimuskokonaisuus. Kyselyn toinen osio suunnattiin kuntalaisille ja toinen yrittäjille. Kysely toteutettiin web-linkin kautta, mutta kuntalaisten oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Allaolevista linkeistä voi tutustua molempien kyselyiden yhteenvetoihin.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pptx Marttilan kuntalaiskyselyn yhteenveto 28.9.2017 12:40 1 Mt 608
pptx Marttilan yrittajakyselyn yhteenveto 28.9.2017 12:41 1 Mt 505