Vuoden 2019 aikana, kuntastrategian rinnalla on valmisteltu elinvoimapoliittista ohjelmaa elinkeinopoliittisen työryhmän johdolla ja yhteistyössä MTK:n ja Marttilan Yrittäjäyhdistyksen kanssa. Ohjelma perustuu kuntastrategiassa vahvistettuun visioon ja arvoihin ja ohjelma osaltaan täydentää kuntastrategiassa esille nostettua elinvoimaisuuden teemaa.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ryhmiteltiin kolmeen painopisteeseen, jotka ovat:

 Hyvät yrittämisen perusedellytykset
 Alueen positiivinen imago
 Kunnan ja yritysten mutkaton yhteistyö

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.10.2019 hyväksynyt elinvoimapoliittisen ohjelman.

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
pdf Elinvoimapoliittinen ohjelma 2019-2025 31.1.2020 11:41 345 kt 106