elinkeino_ohjelmaMarttilan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.6.2014 Marttilan kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2014-2017. Ohjelma on laadittu siten, että se tukee osaltaan vuosille 2014-2017 laaditun kuntastrategian linjausten toteutumista. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään valtuustokausittain.

Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistelu aloitettiin kuntastrategian hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2013 ja tässä yhteydessä päätettiin, että ohjelmassa noudatetaan kunnan vuodelle 2025 asetettua visiota ja hahmoteltiin elinkeinopolitiikan toiminta-ajatusta ja keskeisiä tavoitteita.

Ohjelmaluonnos esiteltiin yrittäjäillassa 6.3.2014. Iltaan osallistui n. 20 yrittäjää ja paikalla oli myös Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja Hanna Munter. Ohjelma herätti myönteistä keskustelua ja pienet muutosehdotukset huomioitiin jatkovalmistelussa. Elinkeinopoliittinen työryhmä viimeisteli ohjelman kokouksessaan 20.5.2014.

Marttilan kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma 2014-2017