Yleiset tiet

ELY-keskukset vastaavat Liikenneviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan. Marttila kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen.

Toimialueen teiden talvihoitoluokat on esitetty Väylä -karttapalvelussa. Toimialueen teihin kuuluvat Marttilassa Valtatie 10 (Hämeentie ja Turuntie), Tie 224 (Salontie ja Aurantie), Tiipiläntie, Härkätie, Marttilantie, Heikolantie (Härkätieltä Heikonlantie-Mäkkyläntie risteykseen saakka), Hongistontie, Taatilantie, Simalantie (Härkätieltä Lapinsuolle), Kyröntie ja Karinaistentie.

Liikenteen asiakaspalvelu:

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja:

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Kaavatiet ja kadut

Kunnan tekninen toimisto vastaa kaavateiden ja katujen kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Marttilassa oli kunnossapidettäviä katuja ja kaavateitä vuonna 2018 yhteensä 9520 m.

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat kukin omalta osaltaan. Tiekuntien yhteystiedot saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Pia Aallolta, puh. 044 744 9515.

Marttilan kunnassa oli v. 2018 avustuksen piiriin kuuluvia yksityisteitä yhteensä 44 kpl (yht. 151 km).

Yksityisteiden kunnossa- ja ylläpidon avustushakemus

 Yksityistieavustus avustuslomake.pdf