Yleiset tiet

Väylävirasto ja ELY-keskukset huolehtivat väylien liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat määrittelevät ne periaatteet, joiden mukaan maanteiden liikennöitävyys talviaikana turvataan ja tiet hoidetaan. Talvihoidon toimintalinjat on uudistettu vuonna 2018, ja uudet linjaukset astuvat voimaan urakoissa vuosina 2019-2023. Marttila kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueeseen.

Toimialueen teiden hoitoluokat on esitetty Väylä -karttapalvelussa. Toimialueen teihin kuuluvat Marttilassa Valtatie 10 (Hämeentie ja Turuntie), Tie 224 (Salontie ja Aurantie), Tiipiläntie, Härkätie, Marttilantie, Heikolantie (Härkätieltä Heikonlantie-Mäkkyläntie risteykseen saakka), Hongistontie, Taatilantie, Simalantie (Härkätieltä Lapinsuolle), Kyröntie ja Karinaistentie.

Väyläviraston sivulta Maanteiden hoidon kilpailutus saat tietoa 5-vuotisista maanteiden hoitourakoista. Tämän hetken hoitourakoiden jakaantuminen selviää sivulta löytyvästä linkistä Maanteiden hoidon urakoitsijat kartalla 1.10.2020 – 1.10.2021. Marttilan alue kuuluu pääosin YIT:n hoitamaan Liedon maanteiden hoitourakkaan 2020 – 2025, hoitourakalla on YIT – Liedon maanteiden hoitourakka 2020 – 2025 facebook-sivu.

Yleisten teiden kuntoon tai teiden kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla Tienkäyttäjän linja, 24 h, p. 0200 2100 (pvm). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie.

Liikennetilanne-palvelu esittää Fintrafficin, Väyläviraston sekä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) keräämiä tietoja liikenteestä havainnollisesti kartalla. Palvelussa esitetään tietoja, joita em. organisaatiot tällä hetkellä keräävät tie-, meri- ja rautatieliikenteestä. Esitetyt tiedot tulevat tiesää- ja liikenteen mittausjärjestelmistä, liikenteenohjausjärjestelmistä sekä muista tietojärjestelmistä.

Kaavatiet ja kadut

Kunnan tekninen toimisto vastaa kaavateiden ja katujen kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Marttilassa oli kunnossapidettäviä katuja ja kaavateitä vuonna 2018 yhteensä 9520 m.

Tekninen lautakunta päätti 30.10.2019 54§ antaa talvikunnossapidon kausiksi 2019–2020 ja 2020–2021 seuraaville urakoitsijoille:
– Osa-alue 1; Marttilan Kiinteistöhuolto Ky
– Osa-alue 2; O. Kylänpää Oy
– Osa-alue 3; T:mi Jorma Korpi

Yksityistiet

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat kukin omalta osaltaan. Tiekuntien yhteystiedot saa teknisen toimiston toimistosihteeriltä Pia Aallolta, puh. 044 744 9515.

Marttilan kunnassa on vuosittain avustuksen piiriin kuuluvia yksityisteitä n. 44 kpl, yhteensä n. 151 km.

Yksityisteiden kunnossa- ja ylläpidon avustushakemuslomake