Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista on keskeytetty 28.2.

Ammattiliittojen aloittamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttavat kunnan palveluihin, mutta kaikki toiminnat pyritään siitä huolimatta järjestämään mahdollisimman normaalisti.