Alustava yleissuunnitelmakartta kiinteistöjen liittämisestä paineviemäriin Prunkilan alueella on valmistunut ja liitteenä. Liitteenä olevasta kartasta selviää alle 100 metrin päässä vesistöstä oleva alue (materiaali Suomen Ympäristökeskus SYKE), ehdotus toiminta-alueesta, jatkosuunnittelussa olevat liittymät ja niiden alustavat liittymissuunnat. Kiinteistöjen liittäminen paineviemäriin alkaa vuonna 2020.

Ehdotetulla toiminta-alueella ja alueella C. tehdään maastomittauksia ja maaperätutkimuksia tammi-helmikuun 2020 aikana, tästä tarkemmin liitteen maastotyöilmoituksessa.

Toiminta-alue vahvistetaan kunnanvaltuustossa suunnitelman valmistuttua. Liittymiskustannukset toiminta-alueen ulkopuolella Marttilan vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Mikäli kiinteistösi sijaitsee alueella A, B tai C, toteutus tapahtuu eri aikataulussa ja on riippuvainen alueen halukkaiden liittyjien määrästä.

Viemäriliittymien toteutus tapahtuu samalla periaatteella kuin aiemmin Ollilan alueella. Viemäriliittymämaksu on toiminta-alueella 7 000 euroa, joka sisältää taloviemärin kaivuun pumppaamolle asti sekä pumppaamon asennuksen. Kiinteistön omistaja vastaa pumppaamon sähkötöistä, talon ja pumppaamon välisestä putkityöstä sekä vanhan sakokaivon tyhjennyksestä. Naapurikiinteistöt voivat halutessaan liittyä yhteiseen pumppaamoon, jos tämä on teknisesti mahdollista. Tällöin liittymämaksu on toiminta-alueella yhteensä 10 000 euroa kahdelta kiinteistöltä. Liittymismaksu on mahdollista jakaa eriin, enimmäismäärä on 36 erää ja maksuaika 3 vuotta. Maksuaika on korotonta.

Teknisen lautakunnan linjauksen 14.8.2019 37 § mukaisesti sitovan viemäriliittymäsopimuksen tehneiden kiinteistön omistajien ei tarvitse hakea poikkeusta ympäristönsuojelulautakunnalta, mikäli tämä sijainnin perusteella olisi tarpeen. Mikäli viemäriliittymissopimus kuitenkin tällaisissa tapauksissa puretaan, on vesilaitos velvollinen ilmoittamaan muutoksesta ympäristönsuojelulautakunnalle.

 

Mikäli haluatte liittyä viemäriin, niin toimittakaa liitteenä oleva liittymishakemus vesilaitokselle.

 

Liittymishakemukset:
teknisen toimen sihteeri Pia Aalto
puh. 044 744 9520, sähköposti pia.aalto@marttila.fi

Lisätiedot ja kysymykset:
tekninen johtaja Kirsi Halkola
puh. 044 744 9520, sähköposti kirsi.halkola@marttila.fi

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Tiedote Prunkila 20.12.2019 20.12.2019 14:37 245
pdf Maastotyöilmoitus Prunkila 20.12.2019 20.12.2019 14:36 256
pdf Vesi ja viemärilaitos lomake 20.12.2019 14:37 312