Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Marttilan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueen luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä määrätyn lain luvun 2a 10 a-d § mukaisesti. Kuulutus muutoksista pidettiin nähtävillä 10.9.2018–12.10.2018 Marttilan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh. 0295 022 913) sekä suunnittelija Hanna Uusitalo (puh. 050 396 0202).

Pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset
Palaisten (0248001) pohjavesialue luokitellaan 1-luokan pohjavesialueeksi, koska alueella on käytössä kaksi ottamoa. Pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen rajaa muutetaan tarkempien maaperäaineistojen perusteella.
Simalannummen (0248002) pohjavesialue luokitellaan 2-luokan pohjavesialueeksi, sillä alueen pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä, mutta se antoisuuden ja laadun perusteella soveltuu yhdyskuntien vedenhankintaan. Pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen rajaa muutetaan tarkempien maaperäaineistojen perusteella.
Puostinlähteen (0248003) pohjavesialue poistetaan luokittelusta. Alueen pohjavettä ei enää hyödynnetä jokiveden päästyä ottamolle. Alueelle ei myöskään ole uusia vedenkäyttösuunnitelmia.
Linturahkan (0248251) pohjavesialue luokitellaan 1-luokan pohjavesialueeksi, koska pohjavesialueella sijaitsee käytössä olevia ottamoita. Alueen rajauksiin ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

 


 

Puostinlähteen pohjavesialue

Pohjavesialueiden muutoksien johdosta Marttilan kunnan rakennusvalvonta tiedottaa,
että entisellä Puostinlähteen pohjavesialueella (Tervaskannonmäki, Myllypelto, Rossala,
Metsola ks. karttaliite) maalämpökaivojen porauskielto pohjavesialueella on poistunut
samalla, kun pohjavesialue on poistettu luokituksesta.

Lisätietoja rakennusvalvonnasta.