Tiedote Marttilan kunnan kotipalvelun asiakkaille koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa vuonna 2020

Hallituksen linjauksen mukaisesti toimintaohjeena on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan karanteeninomaisissa olosuhteissa.

Kotihoidossa olevien asiakkaiden suojaaminen, kotihoidon ja muun hoidon jatkuvuuden sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaaminen on osa kotihoidon normaalia toteuttamista, jonka tulee jatkua myös poikkeusoloissa. Iäkkäiden kotihoitoa koskeva ohjeistus soveltuu myös muiden haavoittuvassa asemassa olevien riskiryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, kotihoidon, asumisen palvelujen ja henkilökohtaisen avun järjestämiseen.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tartuntatautilain 63 §:n nojalla tarvittaessa määrätä sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn henkilön eristykseen. Eristys voidaan toteuttaa myös henkilön omassa asunnossa terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisena kotisairaalapalveluna.

______________________________________________________________________________

Marttilan kunnan kotipalvelussa on kuusi hoitajan vakanssia. Tällä hetkellä kotipalvelussa työskentelee lisäksi muutamia sijaisia. Työntekijöiden vaihtuvuus asiakkaan luona on siis normaalioloissakin hyvin vähäistä. Kotipalvelun työntekijät ovat suojautuneet työnantajan ohjeistuksen mukaan. Jos asiakas on oireeton, hänen luonaan käytetään kankaista suu-nenäsuojainta. Jos asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita tai hänellä on todettu koronavirustartunta, toimimme VSSHP:n antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Vallitsevassa tilanteessa on erittäin tärkeää, että ihan kaikki kotipalvelun asiakkaat noudattavat hallituksen antamia ohjeita. Kaikki käynnit kaupassa, apteekissa, pankissa, kylässä jne. tulee nyt lopettaa ja antaa kotipalvelun, omaisen tai vapaaehtoisen hoidettaviksi. Myös omaisten käynnit asiakkaiden luona pitää rajata vain ihan välttämättömiin pistäytymisiin. Omaiset voivat jättää ostokset asiakkaan ovelle. Näin pystymme parhaiten estämään viruksen leviämisen asiakkaille ja hoitajille.

Kotipalvelu pyrkii tekemään kauppa- ja apteekkiasioinnit keskitetysti kerran viikossa tartuntojen minimoimiseksi. Teethän tarkan kauppalistan koko viikon tarpeista ja toimita se hyvissä ajoin etukäteen. Kerro toiveesi mahdollisimman tarkasti, esim. 3 litraa Valion laktoositonta maitoa jne.

Eristyksestä huolimatta on sallittua – ja jopa suositeltavaa – kuitenkin käydä ulkoilemassa, kunhan välttää kohtaamasta muita ihmisiä lähietäisyydellä. Jos ulkoilemaan ei itse pääse, kotipalvelu voi auttaa siinäkin.

Asiointi- ja apteekkipalvelu

Marttilan kunnassa toimii asiointipalvelu ja apteekkipalvelu yli 70-vuotiaille tai riskiryhmään kuuluville. Asiointipalvelu on maksutonta ajalla 18.3.-13.5.2020. Keskustele palvelun tarpeesta kotipalvelun työntekijän kanssa tai soita toimistosihteeri Annukka Hakala p. 044 744 9315.

Kunnan kotiin kuljettu ateriapalvelu: aterian hinta on 8 euroa. Keskustele palvelun tarpeesta kotipalvelun työntekijän kanssa tai soita toimistosihteeri Annukka Hakala p. 044 744 9315.

Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen torjuminen

Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä käsihygienialla tarkoitetaan, että huolehditaan käsienpesusta vedellä ja saippualla sekä alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään parhaiten ehkäisemään työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle. Kirjeen lopussa on linkki THL:n antamiin ohjeisiin hyvästä käsihygieniasta ja yskimisestä. Kirjeessä on yksi tulostettu ohje mukana.

Ohjeita ja linkkejä ajankohtaiseen tietoon:

Marttilan kunta tiedottaa kuntalaisiaan poikkeustilanteesta aktiivisesti. Päivitetyt kuntatiedotteet löytyvät kunnan nettisivuilta.

THL julkaisee (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen, joita suosittelemme seuraamaan. Alla myös linkki, josta voit tulostaa käsihygieniaa ja yskimistä koskevat ohjeet työpaikalle (kotiisi) näkyviin:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus:

https://stm.fi/documents/1271139/21475529/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+perustason+palvelut%2C+sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+p%C3%A4vitetty+ohje+16.4.2020.pdf/7a084845-fc42-0281-7191-67f8dac5c477/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+perustason+palvelut%2C+sosiaali-+ja+terveysministeri%C3%B6n+p%C3%A4vitetty+ohje+16.4.2020.pdf

Yhteydenotot:

Mikäli Teillä on kysyttävää, olkaa herkästi yhteydessä. Työntekijöillä on laajennetut puhelinajat poikkeustilanteen ajan.

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 084 5392 arkisin 9.00 – 14.00.

Marttilassa 21.4.2020

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

 

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf Tiedote kotipalvelun asiakkaille 21.4.2020 21.4.2020 15:39 206