Tiedote Marttilan kunnan henkilökohtaisen avun asiakkaille, avustajille ja henkilökohtaisen avun palveluntuottajille koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa vuonna 2020

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia Marttilan sosiaalitoimi on laatinut täydentäviä ohjeita henkilökohtaisen avun asiakkaille, avustajille sekä ostopalvelutuottajille. Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa ja tämä on 14.4.2020 päivän tilanne.

Tavoitteena on turvata välttämätön henkilökohtainen apu.

Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisella avulla pyritään turvaamaan asiakkaiden välttämätön apu kotona sekä kodin ulkopuolella (esim. kauppa-apu, lääkärissä käynti, apteekki- ja viranomaisasiointi, ulkoilu asiakkaan pyynnöstä). Poikkeusolojen aikana henkilökohtaisen avustajan on mahdollista hoitaa välttämättömiä kodin ulkopuolisia asioita ilman asiakkaan läsnäoloa.

Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen torjuminen.

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi on suositeltavaa välttää tarpeettomia lähikontakteja. Tämä tulee huomioida myös henkilökohtaisen avun palvelun käytössä – erityisesti vapaa-ajalle tarkoitetun avun toteuttamisessa.

Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä käsihygienialla tarkoitetaan, että huolehditaan käsienpesusta vedellä ja saippualla tai alkoholipitoisen käsihuuhteen käyttöä. Hyvällä käsihygienialla pystytään parhaiten ehkäisemään työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle. Kirjeen lopussa on linkki THL:n antamiin ohjeisiin hyvästä käsihygieniasta ja yskimisestä. Kirjeessä on yksi tulostettu ohje mukana.

Marttilan kunta suosittelee välttämään esimerkiksi virkistys- ja harrastustoimintaan osallistumista sekä kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa paikoissa oleskelua. Vierailut Suvirannan palvelukeskuksessa ovat kiellettyjä sekä vanhusten että kehitysvammaisten yksikössä. Myös henkilökohtaisen avustajien käyntejä asumisyksiköissä tulee välttää. Avustajan kanssa voi kuitenkin edelleen käydä esimerkiksi ulkoilemassa. Käytännöistä asumisyksikössä on sovittava tällä hetkellä aina sosiaaliohjaajan ja Suvisiiven asumisyksikön henkilökunnan kanssa.

Suojautuminen

Marttilan kunta noudattaa suojautumisen osalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 2.4.2020 antamia ohjeistuksia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on huomioinut antamassaan ohjeistuksessa Sosiaali- ja terveysministeriön 31.3.2020 antaman ohjeistuksen (linkki ohjeistukseen kirjeen lopussa) sekä huomioinut suojavarusteiden saatavuuden tilanteen Varsinais-Suomen alueella.

Suojavarusteita voidaan antaa Marttilan kunnan vammaispalveluiden kautta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan henkilökohtaisen avun työnantajille alla olevan taulukon mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeessaan antanut mahdollisuuden käyttää kankaista suojusta suojautumisessa suu-nenämaskin korvaamiseksi riskiryhmään kuuluvan hoitamisessa. Marttilassa on otettu käyttöön myös kankaiset suojaimet.

Vammaispalvelulain mukaisten henkilökohtaisten avustajien työnantajista suurin osa kuuluu koronaviruksen riskiryhmään ja heidän tilanteensa ovat keskenään hyvin erilaisia. Asiakkaita ohjataan ja neuvotaan sosiaalitoimen kautta yksiköllisen tilanteen mukaan. Palvelut mietitään yksilöllisesti, jotta saadaan turvattua välttämätön henkilökohtainen apu. Alla on yleiset ohjeet kaikille. Sosiaaliohjaaja soittaa myös kaikille henkilökohtaisen avun saajille ja käy asiakkaan kanssa lävitse yksilöllisen suunnitelman poikkeusolojen ajalle.

Jos itse, perheenjäsenesi tai asumisyksikkösi toinen jäsen sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin, terveydenhuolto arvioi ja ohjeistaa tilanteen hoitamisen.

Ole myös yhteydessä asiasta sosiaaliohjaajaan.

Jos avustajasi sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja

  • Jos avustaja sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia, voit palkata toisen henkilön avustajasi sijaiseksi hänen sairauslomansa / karanteeninsa ajaksi. Palkanmaksua varten hänellä pitää olla määräaikainen työsopimus.
  • Myös omaisellasi voi olla mahdollisuus toimia väliaikaisesti avustajana. Tarvittaessa selvitetään mahdollisuus henkilökohtaiseen apuun ostopalvelun kautta. Yhteys sosiaaliohjaajaan tarvittaessa.
  • Voit poikkeuksellisesti myöntää sairastuneelle avustajallesi enintään seitsemän peräkkäistä kalenteripäivää sairauslomaa ilman lääkärinlausuntoa. Pidemmästä poissaolosta tarvitaan edelleen lääkärinlausunto.

Henkilökohtainen apu ostopalveluna

  • Jos saat henkilökohtaista apua ostopalveluna ja avustajasi sairastuu tai joutuu olemaan kotonaan karanteenissa altistumisepäilyn takia, palvelua tuottavan yrityksen tulee ensisijaisesti pyrkiä etsimään sinulle toinen avustaja. Yhteys sosiaaliohjaajaan tarvittaessa.
  • Palveluntuottajat vastaavat suojavarusteiden hankinnasta itse.

Avustajakeskus on apunasi palkallisen avustajan etsinnässä:

Avustajavälitys
MA-TO klo 9-12
Ohjaus ja neuvonta
MA-TO klo 13-15 PUH. 02-2518549

Ohjeita ja linkkejä ajankohtaiseen tietoon:

Marttilan kunta tiedottaa kuntalaisiaan poikkeustilanteesta aktiivisesti. Päivitetyt kuntatiedotteet löytyvät kunnan nettisivuilta.

Heta-liitto on laatinut kysymyksiä ja vastauksia -osion työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä poikkeustilanteessa (tietoa esimerkiksi lomautuksesta ja työn tarjoamisesta, sairastumisesta sekä varautumisesta työntekijäpulaan). Päivittyvät ohjeet ja uutiset löydät osoitteesta: https://heta-liitto.fi/korona/

Avustajakeskus on koonnut koronatilanteeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia –osion työnantajille tueksi. Päivittyvät ohjeet ja uutiset löydät osoitteesta:

https://www.avustajakeskus.fi/artikkelit/ajankohtaista

THL:n julkaisee (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen, joita suosittelemme seuraamaan. Alla myös linkki, josta voit tulostaa käsihygieniaa ja yskimistä koskevat ohjeet työpaikalle (kotiisi) näkyviin:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus:

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerio-tasmentaa-kuntiinannettua-ohjetta-kotiin-annettavista-palveluista-koronavirustilanteessa.

Yhteydenotot:

Mikäli Sinulla on kysyttävää henkilökohtaisesta avusta, ole yhteydessä sosiaalitoimistoon. Työntekijöillä on laajennetut puhelinajat poikkeustilanteen ajan.

Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo 044 – 744 9330, arkisin 9.00 – 14.00.

Palkkaukseen ja muihin työnantajuuteen liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä päätöksessäsi mainittuun tahoon.

  • Aaholli Osuuskunta, Liisa Soininen, ma-pe 050-3519808 tai
  • Avustajakeskus, ma-to puh. 02-251 8549

Asiointipalvelu

Mikäli olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään ja Sinulla ei ole läheisiä, jotka voisivat olla avuksi tai avustajasi on estynyt, kunta tarjoaa asukkaille asiointipalvelua (mm. kauppa ja apteekki) ruoka- ja päivittäishuollon järjestämiseksi. Asiointipalvelu on maksutonta ajalla 18.3.-13.5.2020. Palvelu organisoidaan kunnan sosiaalitoimen kautta. Yhteydenotot asiassa toimistosihteeri Annukka Hakala p. 044 744 9315. Samasta numerosta voi tilata kunnan ateriapalvelun kotiin kuljetettuna. Aterian hinta on 8 euroa.

Avustusrinki

Martinkosken seurakunta, Marttilan Murto, Marttilan kunta ja Eläkeliiton Marttilan yhdistys ovat perustaneet avustusringin, jonka kautta on saatavissa asiointiapua sekä keskusteluapua. Palvelu on Sinulle maksutonta.

Yhteyshenkilöinä avustusringissä toimivat

diakoni Annika Kivilahti, p. 044 7443 212,
Maarit Kraappa, p. 044 3007 487,
Pirjo Harstinen, p. 050 5251 161 ja
Sirkka-Liisa Kankare, p. 0400 791 427.

On hyvä seurata Marttilan kunnan julkaisemia tiedotteita asukkailleen. Ne löytyvät kunnan nettisivuilta, johon on myös kerätty muuta koronaan liittyvää ohjeistusta. Yli 70-vuotiaille ja omaishoitajille soitetaan ja on jaettu kotiin tiedote.

Marttilassa 14.4.2020

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo