Lounais-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1
momentin nojalla kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla,
lukuun ottamatta Punkalaitumen kuntaa, sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4
momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin
oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi
asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa
tarkoitettuun toimintaan.
Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja
sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.
Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun
asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa
tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän
päätöksen perusteluissa.
Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän
piiriin kuuluvaa toimintaa.
Määräys on voimassa ajalla 22.3.2021 – 4.4.2021.

Tiedosto Lisäyspäivä Lataukset
pdf TTL 58 g § päätös Varsinais-Suomi 19.3.2021 23.3.2021 08:19 148