Marttilan kunnan tekninen lautakunta pyytää kokonaishintaurakkanatarjoustanne ”Martintalon vesikatteen uusiminen” -nimisestä urakasta liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa. Tarjous on jätettävä suljetussa erillisessä tarjouskuoressa varustettuna merkinnällä: Martintalon vesikatteen uusiminen. Tarkemmat ohjeet tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjous on toimitettava 26.1.2022 kello 12:00 mennessä osoitteeseen:
Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773, 21490 MARTTILA

Tarjoajan tulee esittää mahdolliset kysymykset 12.1.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostitse. Vain tilaajan kirjallisesti toimittamat lisätiedot ovat tilaajaa sitovia. Esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset, sekä muut tilaajan toimesta mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäselvitykset julkaistaan viimeistään 14.1.2022 klo 16.00 mennessä tällä sivulla.


Kysymykset ja vastaukset 14.1.2022 klo 11.10

K1: Onko mahdollista saada myös julkisivukuvat teline/ sääsuojausta varten.
V1: Kuvat liitteenä

K2: Onkohan Martintalon vesikattourakan liikevaihtovaatimus ”laki julkisista hankinnoista” mukainen 85 § mainitaan, että liikevaihtovaatimus saa olla enintään kaksi kertaa isompi kuin arvoitu urakka ja kun hilmassa on urakka arvioitu teidän toimesta 280 000€ arvoiseksi niin maksimi liikevaihtovaatimus saa mielestäni olla enintään 560 000€?
V2: Liikevaihtovaatimuksen määrittelyssä on tullut virhe, korjataan virhe tekemällä Korjausilmoitus HILMA:an. Korjausilmoitukseen liittyvä korjattu tarjouspyyntö liitteenä.
Korjattu 4. Liikevaihtovaatimus:
Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.
Tarjoajan viimeisten kolmen (3) tilikauden yhteen lasketun liikevaihdon on oltava hankintasopimuksen kohteena olevalla toimialalla vähintään 1 500 000 € ja vuositasolla vähintään 500 000 €/tilikausi. Tarjoajan tulee toimittaa kopio kolmen viimeisen vuoden tilikauden tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.


Kansallinen hankintailmoituksen korjausilmoitus on julkaistu HILMA:ssa 14.1.2022 klo 11.08
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63252/notice/90229/overview

Tiedosto Lisäyspäivä Tiedostokoko Lataukset
zip Tarjouspyyntömateriaali Martintalon vesikatteen uusiminen 5.1.2022 16:07 981 kt 44
pdf Tarjouspyyntö Martintalon vesikatteen uusiminen_korj14.1.2021 14.1.2022 11:05 109 kt 11
pdf Martintalo asema, julkisivut, leikkaus 14.1.2022 11:06 7 Mt 15