Pöytyän, Auran, Kosken, Marttilan ja Oripään kunnat kilpailuttavat shl- ja vpl- vapaa-ajan taksimatkat.

Hankintaan sisältyy VPL- ja SHL- kuljetuspalveluja hankinnassa mukana olevien kuntien ja niiden lähikuntien alueella. Lähikuntiin kuuluvat kunnat määritetään Tilaajan päätöksen mukaisesti.

VPL-lain mukaiset kuljetukset tapahtuvat asiakkaan kotikunnan alueella ja suuntautuen myös lähikuntiin tai toteutuen viranhaltijanpäätöksen mukaisesti. Matkoja myönnetään lain mukaisesti vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. SHL-lain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakkaat ovat pääosin ikääntyneitä. Kuljetukset tapahtuvat asiakkaan oman kunnan alueella.

Hankittavat palvelut on jaettu osa-alueittain perusvarusteilla suoritettaviin kuljetuspalveluihin ja esteettömillä ajoneuvoilla suoritettaviin kuljetuspalveluihin.

Osa-alue 1. Perusvarusteilla ajoneuvoilla suoritettavat VPL- ja SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut

Osa-alue 2. Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut

Tarjoukset ovat sallittuja osa-alueittain ja tarjoaja voi jättää tarjouksen joko vain toiseen tai molempiin kuljetuspalveluihin (perusvarusteltu ja esteetön kuljetuspalvelu). Tarjoaja voi tulla valituksi yhdelle tai kummallekin osa-alueelle palveluntuottajaksi. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Sopimuskauteen sisältyy lisäksi kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, mikäli Tilaaja päättää ottaa option/optiot käyttöön. Varsinainen sopimuskausi alkaa 1.1.2023 ja kestää yhden (1) vuoden. Mikäli Tilaaja päättää ottaa käyttöön ensimmäisen optiokauden, alkaa ensimmäinen optiokausi 1.1.2024 ja kestää yhden (1) vuoden. Mikäli Tilaaja päättää ottaa käyttöön toisen optiokauden, alkaa toinen optiokausi 1.1.2025 ja kestää yhden (1) vuoden.

Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään kaikkien vähimmäislaatuvaatimukset täyttävien palveluntuottajien kanssa. Tilaaja ei sitoudu ostamaan palveluntuottajilta tiettyä kuljetusmäärää, vaan palveluita tilataan Tilaajan määrittämien palvelun käyttöä koskevien ohjeistusten ja kuljetuspalveluita käyttävien henkilöiden tarpeiden mukaan.

Tarjoukset pyydetään jättämään 1.12.2022 klo 12.00 mennessä Hilma-alustalla osoitteessa

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77624/notice/112090/overview