Varsinais-Suomen uutta hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto on vahvistettu. Kaikki osapuolet ovat yksimielisesti hyväksyneet maakunnan sote- ja pela-uudistuksen valmistelua johtavan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt päästään virallisesti aloittamaan tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen. 

Tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) on asetettu. Kunnat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi hyväksyivät väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon yksimielisesti. Valmistelutoimielin kokoontuu ensimmäisen kerran 7. syyskuuta.

Väliaikaishallinnolla on merkittävä tehtävä tulevan hyvinvointialueen valmisteluissa. Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sote- ja pela) uudistuksen valmistelusta ennen maaliskuun 2022 alkua, jolloin aluevaltuusto aloittaa. Väliaikaishallinto muun muassa osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittämiseen, päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta sekä osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan 1.1.2023 alkaen Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue ja merkittävä työnantaja, jossa työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000.

Väliaikaisessa toimielimessä on 13 jäsentä

Toimielin edustaa kaikkia Varsinais-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä. Toimielimen jäsenet on valittu tasa-arvoisesti tulevan hyvinvointialueen kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen viranhaltijoista.

Jäseniä on kaikkiaan 13, ja toimielin valitsee puheenjohtajat keskuudestaan. Puheenjohtajaksi on esitetty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaa Matti Bergendahlia ja varapuheenjohtajaksi Turun kaupungin kansliapäällikköä Tuomas Heikkistä.

Varsinais-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano:

Varsinainen jäsen                                                 Varajäsen

Turku:
Tuomas Heikkinen, Turku (vpj)                    Max Lönnqvist, Turku
Riitta Liuksa, Turku                                           Laura Saurama, Turku
Mikko Pakarinen, Kaarina                              Krista Ryödi, Lieto
Seija Österberg, Mynämäki                             Juha Sandberg, Raisio

Salo:
Tero Nissinen, Salo                                           Marjaana Sorokin, Somero

Loimaa:
Jari Rantala, Loimaa                                        Carita Maisila, Marttila

Uusikaupunki:
Anne Takala, Uusikaupunki                            Atso Vainio, Uusikaupunki

Turunmaa:
Patrik Nygren, Parainen                                 Erika Strandberg, Kemiönsaaren kunta

Erityishuoltopiiri (KTO/Kårkulla)
Sari Hietala, KTO                                              Otto Ilmonen, Kårkulla

VSSHP:
Matti Bergendahl, (pj) VSSHP                     Petri Virolainen, VSSHP
Arja Pesonen, VSSHP                                      Saija Stenbacka, VSSHP
Sirpa Rantanen, VSSHP                                 Mikko Pietilä, VSSHP

Pelastuslaitos:
Jari Sainio, Alpe                                                Mika Viljanen, Alpe

– On kaikkien varsinaissuomalaisten etu, että saimme yhdessä otettua tärkeän askeleen kohti hyvinvointialuettamme. Edessämme erittäin työntäyteinen syksy ja talvi rakentaessamme yhdessä tulevaa hyvinvointialuetta, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastaa toimielimen hallinnollisesta tuesta ja operatiivisesta johtovastuusta.

– Päämäärämme on selkeä – haluamme kaikki yhdessä taata asiakkaillemme entistä saumattomamman pääsyn hoitoon, sanoo Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.

Aikataulu: sote- ja pela-uudistus etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti

  • Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, kun sotelait tulivat voimaan.
  • Väliaikainen valmistelutoimielin toimii väliaikaishallintona 28.2.2022 asti.
  • Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.
  • Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy tällöin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Lisätietoja: Matti Bergendahl ja Tuomas Heikkinen
(yhteydet VSSHP:n viestinnän Maria Roosin kautta, p. 040 508 4143)