SOSIAALILAUTAKUNTA JULISTAA UUDELLEEN HAETTAVAKSI 16.8.2021 KLO 16.00 MENNESSÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Sosiaalityöntekijämme siirtyessä uusiin haasteisiin haemme sosiaalityöntekijää Marttilan kuntaan 1.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Pääosin lapsiperheiden palveluista vastaavan sosiaalityöntekijän lisäksi sosiaalitoimistossa työskentelee sosiaalipalvelujohtaja, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Vahvuutemme on hyvä ja tukea antava työyhteisö. Jokaisella on omat vastuualueensa, mutta työpaikalla on vahva yhteen puhaltamisen henki. Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ja innostuneen työyhteisön. Sosiaalityöntekijällä on tukenaan myös alueellinen sosiaalityöntekijöiden verkosto, Ankkurin sosiaalityöntekijä sekä useat eri yhteistyötahot. Perheoikeudelliset palvelut tuottaa Turun kaupunki vastuutuottajamallilla.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu vastata lapsiperheiden sosiaalihuollon mukaisista sosiaalipalveluista, lastensuojelun ja jälkihuollon tehtävistä ja erityisen huolenpidon asiakkaista sosiaalitoimessa. Lisäksi hän toimii kuraattorina Marttilan alakoulussa sekä sosiaalipalvelujohtajan hallinnollisten tehtävien sijaisena tarvittaessa. Ko. sosiaalityöntekijällä on vastuu kunnassa tehtävästä sosiaalityöstä. Työnkuvaan kuuluvat tarvittaessa myös muut mahdolliset sosiaalitoimen tehtävät loma-aikoina. Sosiaalityöntekijä osallistuu myös raportointi-, suunnittelu- ja kehittämistyöhön kunnassa sekä yhteistyötahojen kanssa.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta lastensuojelusta ja lapsiperheiden palveluista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, päätöksentekoon sekä työn organisointiin. Sosiaalityöntekijän tehtävään valittavalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista yhteistyö- ja oppimishalua.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen laillistus. Virkaan valitulta vaaditaan ennen viran vastaanottamista, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Marttilan kunta on savuton kunta. Oma auto on tehtävän kannalta välttämätön.

Sosiaalityöntekijän palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen hinnoittelutunnuksen 04SOS04A mukaan. Palkka on 3606,76 euroa/kk. Työaika on 37,75 h/vko. Työntekijöillä on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen ja henkilökuntaetuna Marttilan kunta tarjoaa työntekijälle erilaisia etuja liikunta- tai kulttuuritoimintaan. Myös hyvät ja kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijän käytettävissä.

Kirjalliset ja sähköiset vapaamuotoiset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen osoitetaan sosiaalilautakunnalle ja lähetetään osoitteeseen Marttilan kunta, sosiaalitoimisto, Härkätie 773, 21490 MARTTILA tai sähköisesti osoitteeseen sosiaalitoimi@marttila.fi. Viran hakuaika päättyy 16.8.2021 klo 16.00.

Lisätietoja: sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala p. 044 084 5392, tavoitettavissa 14.7.–16.7. ja 12.8.-16.8.2021.

14.7.2021

SOSIAALILAUTAKUNTA