POTILASASIAMIES

Potilasasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi. Puh. 050 559 0765 Puhelinaika ma 12.00-14.00 sekä  ti, ke ja to 09.00-11.00

Tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoo ja avustaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:
http://www.lieto.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Potilasasiamies

SOSIAALIASIAMIES

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, OY VASSO AB, tuottaa  Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien kuntien ja kaupunkien alueilla:Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaalimiehen tehtävänä on:
  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle
YHTEYSTIEDOT

Sosiaaliasiamiehenä toimii Kati Lammi, OTM

Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse  050 559 0765  puhelinaikoina: ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.

Postiosoite on Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 4. krs., 20100 Turku.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:
https://vasso.fi/sosiaaliasiamies/