POTILASASIAMIES

Potilasasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi. Puh. 050 559 0765 Puhelinaika ma 12.00-14.00 sekä  ti, ke ja to 09.00-11.00

Tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoo ja avustaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä asioissa, ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Lisätietoja alla olevasta linkistä:
http://www.lieto.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Potilasasiamies

SOSIAALIASIAMIES

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta ti-to klo 10-13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet
Sointula Maija-Kaisa
Saarinen Sanna
Merikratos Oy

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200  TURKU

Sosiaaliasiamiehen tehtävät
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 § 24)

Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava.  Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.  Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Esitteen/yhteystiedot voit tulostaa suomeksi/ruotsiksi alla olevista linkeistä.  Alla on linkki myös rekisteriselosteeseen.

Sosiaaliasiamies
Socialombudsman
Rekisteriseloste sosiaaliasiamiespalvelusta