1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia tekemään hyvinvointikertomuksen. Valtuustolle on annettava hyvinvointikertomus valtuustokausittain. Kertomuksessa tuodaan esiin kuntalaisten toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä voimavaroja. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokonais-seurannassa sekä voimavarojen suunnittelussa. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Härkätien kuntien sähköinen hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelta 2009-2012 sekä hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2013-2016. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita on kirjattu jokaiselle kunnalle ja Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluille. Jokaisen kunnan kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen osaksi talouden ja toiminnan suunnitelmaa. Vuoden päästä hyvinvointikertomuksesta laaditaan seurantaraportti, jossa arvioidaan mennyttä vuotta ja suunnitellaan tulevaa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan, mikäli menneen vuoden arviointi osoittaa sen tarpeelliseksi.

Marttilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen kokouksessaan 14.4.2014.