Kehitysvammahuollon tarkoituksena on kehitysvammaisten tarvitseman henkilökohtaisen hoidon ja muun huolenpidon järjestäminen itsenäistä suoriutumista tukien. Kehitysvammaisille järjestetään asumispalveluja, perhehoitoa, päivä- ja työtoimintaa, neuvolapalveluja ja jatko-opetusta. Palvelut järjestetään ensisijaisesti yleisinä sosiaali- ja terveyspalveluina ja toissijaisesti erityishuoltona.

Kehitysvammaisten päivätoiminta

Osoite: Kirkkotie 1, 21490 MARTTILA
Puhelin: 044 744 9222

Kehitysvammaisten päivätoimintaa järjestetään omassa kunnassa. Ryhmä on nimeltään Sateenkaaren ilopillerit. Ryhmän ohjaajina toimivat Suvisiiven hoitajat.

Päivätoimintaa järjestetään myös asumispalveluyksikkö Suvisiivessä.

Suvisiipi

Suvirannan palvelukeskuksen yhteydessä sijaitsevassa Suvisiivessä on 6 palveluasuntoa kehitysvammaisille. Asukkaalta peritään asunnon vuokra ja ylläpitomaksu. Lue lisää erityisryhmille tarkoitetuista asumispalveluista.