Vammaispalveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla lomakkeella, jota saa sosiaalitoimistosta. Mukaan liitetään lääkärinlausunto.

Vammaispalvelujen tavoitteena on vammaisten kuntalaisten toimintakyvyn tukeminen ja vammaisuuden aiheuttamien rajoitteiden vähentäminen jokapäiväisessä elämässä.

Vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut:
– kuljetuspalvelu
– henkilökohtainen avustaja
– asumiseen liittyvät palvelut kuten asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä palveluasuminen

Muut vammaisille tarkoitetut palvelut:
– erityisravintokustannusten ja ylimääräisten vaatetuskustannusten korvaus
– sopeutumisvalmennus
– päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet

Suunnitelma vammaisväestön tueksi

Marttilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.9.2018 § 27 hyväksynyt  Marttilan kunnan suunnitelman vammaisväestön tueksi ajalle 2018 – 2020.

Suunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä:

kuva_suunnitelma-vammaisvaestolle-2018-2020