Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen arviointia (toimeentulotuki), asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista ja hoitoon ohjausta. Aikuissosiaalityön palvelut sisältävät myös vammaispalvelut ja palveluja kehitysvammaisille.

Välitystili

Välitystili on sosiaalitoimen toimenpide, jossa henkilön rahaliikenne annetaan sosiaalitoimen työntekijän hoidettavaksi. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla itsellään on vaikeuksia hallita omaa rahankäyttöään. Välitystilin asiakkaaksi pääsemiseksi vaaditaan erittäin painava syy. Välitystilin aloittamiseen tarvitaan asiakkaan suostumus ja valtakirja asioiden hoitamiseen.

Sosiaalitoimiston toimistosihteeri hoitaa välitystiliasiakkaiden tiliasioita.

Sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminnot

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua työ- ja elinkeinotoimiston hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Aktivointisuunnitelman laativat sosiaalitoimiston sosiaaliohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Marttilassa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan eri työyksiköissä, Kosken työpajalla, yhteistyössä Marttilan seurakunnan tai eri yhdistysten kanssa. Kuntouttava työtoiminta ei ole kuitenkaan työsuhde.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
– neuvontaa, ohjausta ja palvelujen yhteensovittamista
– valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
– kuntoutusneuvontaa ja –ohjausta sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittamista

Sosiaalinen kuntoutus voidaan sisällyttää osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai aktivointisuunnitelmaa tai se voidaan sisällyttää toimeentulotuen hakemisen yhteydessä laadittavaan suunnitelmaan tai palvelutarvearvioon.

Työllistäminen

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön edellytyksiä työllistyä ja edistää hänen edellytyksiään itsenäiseen elämänhallintaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan hänelle normaalisti kuuluvat etuudet eli työmarkkinatuki ja/tai toimeentulotuki. Lisäksi hänelle maksetaan ylläpitokorvausta tai toimintarahaa ja matkakustannusten korvausta.

Kosken Tl työpaja

Kosken Tl työpajalla 17-60 -vuotiailla työttömillä on mahdollisuus työllistyä. Työpajalla valmistetaan tuotteita myyntiin joko tilauksesta tai omana tuotantona ja tehdään pienimuotoista alihankintatyötä.

Työpajalta voi myös tilata apua pieniin kotitöihin esim.:
– mattojen pesu
– ikkunoiden pesu
– siivous
– ulkoiluttaminen
– puitten hakkaaminen
– tilapäinen hoitoapu
– maatilan aputyöt
– entisöintityöt

Yhteystiedot

Kosken Tl työpaja

Työpajaohjaaja Tuula Teperi
Kasperintie 7 B
31500 KOSKI TL
puh. (02) 484 1788

Lisätietoja Kosken Tl työpajasta