Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävä ja luonteeltaan viimesijainen taloudellinen tuki. Se määräytyy asiakkaan toimeentulotukeen oikeuttavien menojen ja tulojen välisen erotuksen perusteella. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat tuloja suuremmat.

Perustoimeentulotuen maksaminen on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen

Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

Lisätietoa Kelan sivuilta

http://www.kela.fi/toimeentulotuki
http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017
Toimeentulotuki uudistuu 2017, Kelan esite
Kelan esite: 1.1.2017 alkaen TOIMI NÄIN

Täydentävä toimeentulotuki

Kunta voi myöntää edelleen harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Ennen kuin kunta voi tehdä päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta, sinulla on oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta, joka tulee toimittaa täydentävän hakemuksen liitteenä.

Hakemuslomake:
Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisohje

Ajanvaraus

Sosiaalitoimistossa asiointi ajanvarauksen mukaan.
Ajan voi tilata toimistosihteeriltä
puh. 044 744 9315 kunnanviraston aukioloaikana
tai kyseiseltä työntekijältä puhelinaikana klo 9.00-10.00.

Toimeentulotukiasioita hoitavat

Vs. erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen, puhelinaika klo 9.00 – 10.00,
puh. 044 084 5392

Vt. sosiaalityöntekijä Susanna Salin, puhelinaika klo 9.00 – 10.00,
puh. 044 744 9335, lapsiperheiden toimeentulotuki

Täydentävän toimeentulotuen hakemuslomake