Toimeentulotuki on muuta toimeentuloturvaa täydentävä ja luonteeltaan viimesijainen taloudellinen tuki. Se määräytyy asiakkaan toimeentulotukeen oikeuttavien menojen ja tulojen välisen erotuksen perusteella. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat tuloja suuremmat.

Perustoimeentulotuen maksaminen on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen

Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

Lisätietoa Kelan sivuilta

http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki

Sosiaalitoimi voi myöntää edelleen harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Ennen kuin voidaan tehdä päätöstä täydentävästä toimeentulotuesta, sinulla on oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta, joka tulee toimittaa täydentävän hakemuksen liitteenä.

https://www.varha.fi/fi/palvelut/taydentava-tai-ehkaiseva-toimeentulotuki