Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyöntekijä antaa apua keskustelemalla ja tukemalla arjen toimintoja, esimerkiksi auttaen lastenhoidossa ja kodin päivittäisissä töissä.

Perhetyön avulla:

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä.

Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona. Työskentely aloitetaan palvelutarpeen arviolla, jossa selvitetään perheen tilanne kokonaisvaltaisesti. Perhetyön alkaessa käydään läpi vanhempien voimavaroja ja pohditaan asioita, joissa vanhempi tarvitsee mahdollista lisätukea. Perhetyön toteuttamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Perhetyö on asiakkaalle maksutonta. Palvelu on ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaista ja sen myöntää sosiaalityöntekijä.

Lisätietoja

Sosiaaliohjaaja Jaana Ojuri, puh. 044 744 9415

Vt. sosiaalityöntekijä Susanna Salin, puh. 044 744 9335, puhelinaika klo 9-10