Lähisuhde- ja perheväkivalta tarkoittaa perheen sisäistä väkivaltaa, joka voi kohdistua keneen tahansa perheenjäseneen. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, hengellistä, seksuaalista, manipulaatiota, omaisuuteen kohdistuvaa, taloudellista tai sillä uhkaamista.

Väkivallan kokeminen tai näkeminen aiheuttaa aina lapsissa oireita. Perheen ilmapiiri saattaa olla pelokas ja uhkaava. Lapsiin kohdistuvista pahoinpitelystä tai seksuaalisen hyväksikäytön epäilyistä tulee aina tehdä lastensuojeluilmoitus.

Väkivalta perheessä on ilmiö, jonka vaikutukset uhriin, tekijään ja todistajaan ovat haitallisia ja pitkäkestoisia. Perhe- ja lähisuhdeväkivallalla on taipumus toistua ja usein myös pahentua. Väkivalta loppuu harvoin itsestään. Hae apua ajoissa.

Ankkuri-toiminta

Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on

  • Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Ankkurin yhteystiedot

Loimaan Ankkuri-tiimi
Lounais-Suomen poliisilaitos
Loimaan poliisiasema
Vareliuksenkatu 2, PL 26
32200 Loimaa

Poliisi Pekka Mäkelä
puh 0295 446 653
pekka.t.makela@poliisi.fi

Sosiaalityöntekijä Anu Kankare
puh 02 761 2132, 050 528 3560
anu.kankare@loimaa.fi

Sairaanhoitaja Marika Hive
puh 02 761 2128, 050 440 8045
marika.hive@loimaa.fi

Kunnan palveluista sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, ja perheneuvola sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn erikoistuneet järjestöt tarjoavat ammattiapua ja vertaistukea.

Lisätietoa
www.turvakoti.net
www.naistenlinja.fi
www.rikosuhri.fi (rikosuhripäivystys)
www.tukinainen.fi (raiskauskriisikeskus)
www.turunkriisikeskus.fi
Lasten ja nuorten puhelin ja netti, mannerheimin lastensuojeluliitto
www.mielenterveysseura.fi

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puhelinnumerosta:
112

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen on myös suora puhelinnumero:
02 2626 003

Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikenikäiset kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat.

Turvakoti
Turun ensi- ja turvakoti ry, Luolavuorenkatu 7, 20810 Turku, puhelin 02 5134100 (24 h).